Psykradikalerna

Diagnoser

I det här numret av Revansch går vi på djupet i det högaktuella ämnet diagnoser. Sedan den första upplagan av diagnosmanualen från amerikanska psykiatriförbundet kom ut för drygt 60 år sedan har antalet diagnoser ökat med 400 procent och allt fler människor diagnosticeras. Nu i vår ges den senaste versionen av handboken ut i svensk översättning – en handbok som används även här av psykiatriker.

I numret får vi möta elva personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser, några av dem är positivt inställda, andra negativt. Vi får läsa om hur kvinnor diagnosticerades vid förra sekelskiftet, om den revolutionära patientgruppen SPK, som ansåg att schizofreni var ett resultat av kapitalismen, och om att dagens ökande antal diagnoser är en kassako för läkemedelsbolagen.
Dessutom ges tips på 13 filmer om psykisk ohälsa, vi får läsa om en vild älg på föreningssidorna och hur RSMH i Säffle får ut unga medlemmar i arbetslivet.

Ledare
Diagnos – Nyckel till vad? Jimmie Trevett

Konsten att hålla tand för tunga och respektera människors integritet Jimmie Trevett

Publicerad: 2013-12-09

Köp Revansch!
Läs mer om Revansch! i katalogen
Fler artiklar knutna till Revansch!
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGORAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer