Att vara anhörig

Det måste väl ändå finnas gränser?
Nyligen nåddes vi av nyheten att en 23-årig cancersjuk man vägrades fortsatt sjukpenning av Försäkringskassan om de inte fick ett datum på
hans beräknade dödsdag. Mannen befinner sig i livets slutskede. Inga mediciner hjälper och sjukhuset har i samråd med familjen bestämt att han ska få tillbringa den sista tiden hemma.

Men Försäkringskassan såg hemskickandet som ett tecken på att han inte alls kunde vara så sjuk som det verkade. De bad alltså om ett skriftligt intyg med datumet mannen förväntades avlida…

Försäkringskassan backade visserligen senare och bad om ursäkt. Och de flesta av oss trodde väl att det här var ett isolerat ärende, ett så kallat olycksfall i arbetet.

Men några dagar senare berättade en god vän, David, följande för mig: ”Min fru fick ett brev från Försäkringskassan där det stod att hennes sjukpenning skulle dras in om hon inte kunde bevisa att sjukdomen var så allvarlig att hon riskerade att dö inom tre månader! Hon hade bukspottskörtelcancer. Kan ni förstå vilken ångest hon kände när hon blev tvungen att besvara detta omänskliga krav? Hon dog inom tre månader efter att hon fick brevet så jag hoppas att tjänstemannen som skickade det är nöjd med sitt agerande!”

Har det hänt två gånger kan det säkert inträffa igen. Och jag är rädd att det redan skett vid flera tillfällen utan att det kommit till allmänhetens kännedom. Det är nog bara att konstatera; Försäkringskassan har blivit Förnedringskassan!

I det här numret möter du Marianne och AnnaLena. Det är två kvinnor som haft det tufft i många år men som nu ser positivt på framtiden. Två av reportagen i Tema: Att vara anhörig handlar om dem.

I Örebro har kommunen bestämt att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bo i containerliknande blå baracker. Skandal är ett ord som hörts från många håll. Och det finns de som menar på att det är ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nationella Hjälplinjen, som startades 2001 efter initiativ av RSMH, är sedan en tid en del av 1177.se – sjukvårdsupplysningen. Hans Kihlström, som satt i styrelsen för Hjälplinjen fram till det att verksamheten gick över i INERA AB:s regi vid årsskiftet 2011/2012, tycker att verksamheten nu får en sorts myndighetskaraktär och blir något annat än det var tänkt.

I Önskereportaget porträtteras Anders Öfvergård, mer känd som Arga snickaren. I programmet Nybyggarna byggde han nya hem i en stor lada åt sju hemlösa människor med drogmissbruk.
Revansch återvänder denna gång till NEPO-teamet i Skellefteå, som vi berättade om i nr 1 2009. Det är en verksamhet som åter sig uppdrag som andra ser som omöjliga att utföra. Och de visar på mycket goda resultat. Det omöjliga blir möjligt.

Revansch nummer 2-2013


Publicerad: 2013-12-06

Köp Revansch!
Läs mer om Revansch! i katalogen
Fler artiklar knutna till Revansch!
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGORAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer