Konfidentialitet

Torberg Foss om sinnets inåtvändhet. Christopher Bollas till konfidentialitetens försvar. Karin Johannisson om hemligheter och lönnfack. Sara Mannheimer, brev till K. O. Knausgård. Göran Torrkulla, Att bevara ett förtroende. Anna Potamianou, Vid passionens korsvägar. Thomas H. Ogden om psykoanalytiskt skrivande. Gunnar Karlsson om evidensbegreppet. Och mer. Konst: Helena Mutanen, Annika von Hausswolf, Hillevi Berglund.


Inledning

Sinnets inåtvändhet Torberg Foss

Att fånga sin flyktiga sanning Clarence Crafoord

Till konfidentialitetens försvar Christopher Bollas

Hemlighetens lådor, lönnfack och slöjor Karin Johannisson

Just till mig Saara Mannheimer

Att bevara ett förtroende-om förbindelser mellan löftestrohet, sannfärdighet och ansvar Göran Torrkulla

Carl Fredrik Hill och spåren av kvinnlig estetik Mona Vincent

Dödsdriftens kartläsare-en introduktion till Anna Potamianous författarskap Babis Carabeidis

Vid passionens korsvägar Anna Potamianou

Att säga sanningen om sig själv Carin Franzén

Sfärer, kärlek, inspelningar Jepser Olsson

Om psykoanalytiskt skrivande Thomas H. Ogden

Evidensbegreppet och att göra den psykoanalytiska erfarenheten rättvisa Gunnar Karlsson

Jag fryser om hennes axlar John Swedenmark

Recension

Publicerad: 2013-07-18

Köp Divan
Läs mer om Divan i katalogen
Fler artiklar knutna till Divan
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

Äldre resuméer