Hellenika nr 2 2013

Hellenika nr 2 2013

Det går fortsatt knaggligt för Grekland, de ekonomiska indikatorerna pekar fortsatt fel. Arbetslösheten ligger idag på förödande 27 procent. Vittnesmålen om de umbäranden som befolkningen tvingas genomgå har bidragit till att man nu på allvar börjat ifrågasätta rimligheten i den åtstramningspolitik som europeiska ekonomer så enträget ordinerat. Kanske är en omsvängning på väg?
Greklandsvänner i Sverige har under våren samtidigt kunnat glädja sig åt en serie kulturella begivenheter ägnade att balansera den senare tidens negativa mediabild. ”En kväll för Grekland” arrangerad på Etnografiska museet i närvaro av kulturministern, vittnade om värmen i vårt förhållande till det grekiska, se Ebba Fredins artikel på sidan 16.
Hundrafemtioårsminnet av poeten Konstantinos Kavafis födelse har uppmärksammats på olika sätt, med en höjdpunkt förlagd till Stadsbibliotekets härliga rotunda, en kväll fylld av poesi och musik: Kavafis-översättarnas svenske mästare, nu hundraårige Gottfried Grunewald, som avslutade sin presentation med uppmaningen: ”Det är aldrig för sent att lära sig grekiska”. På musikområdet har Arja Saijonmaa under våren i en serie bejublade konserter över hela landet givit en storartad hyllning till Mikis Teodorakis och hans musik. Bland Greklands-orienterade evenemang vill jag slutligen nämna utställningen ”Twice a Stranger” på Armémuseum, om den ”stora katastrofen”, dvs när över miljonen greker på 20-talet tvingades ut från Mindre Asien. De som inte hunnit se den, kan läsa om den i detta nummer.
Till något helt annat: Greklands snart tvåhundraåriga krav på att de Parthenon-skulpturer som förvaras i British Museum, skall återbördas till Athen, är världens mest kända kulturella restitutionsfråga. Nyligen har man i brittiska arkiv funnit klara, skriftliga belägg för att Lord Elgin, det brittiska sändebudet i Konstantinopel, spelat med falska kort för att legitimera sitt historiska förvärv. Läs Arja Karivieris skildring av den sensationella upptäckten.
Till sist: Föreningens fonder fortsätter dessvärre att sina. Vi får allt svårare att dela ut stipendier till unga forskare. De vi fortfarande kan dela ut, har vi måst halvera i värde. Jag vill varmt tacka de som hörsammat en tidigare appell om frivilliga bidrag, och vädja till dem, som fortfarande funderar på saken, att göra slag i den!
Stjärnhov i maj 2013
Krister Kumlin

Publicerad: 2013-05-29

Köp Hellenika
Läs mer om Hellenika i katalogen
Fler artiklar knutna till Hellenika
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer