Innehåll #5-6 2012

Nummer 5-6:2012
Från redaktionen: Ormen i tvåspråkigheten

GÄSTREDAKTÖR MIA FRANCK
Både finska och svenska
Tvåspråkigheten i Egentliga Finland på 1830-talet

CHRISTER KUVAJA
Hearland, Wasteland. Splittrade tankar om tvåspråkighet

KRISTINA MALMIO
Tvåspårkiga skolor - varför och för vem?

MARKETTA SUNDMAN
Dödlighetsskillnader mellan svensk- och finskspråkiga finländare

JAN SAARELA
Tvåspråkiga och det finlandssvenska sociala kapitalet

SUSAN SUNDBACK
Formulerande av familjespråkspolicy - en gemensam, komplex och ständigt pågående process

ÅSA PALVIAINEN & JANNI LEHTONEN & TERHI VALLI
Granskaren:

ORVAR LÖFGREN
Finlandssvenska identiteter i tid och rum

JOHANNA WASSHOLM
Populär kejsarbiografi

SALLA PELTONEN
Att leva med eller utan barn - om normer och gränser för det "naturliga"

ERIK HALLSTENSSON
Moteld utan hetta om Palme

FREJA RUDELS
I subjektets rum

Publicerad: 2012-11-15

Köp Finsk Tidskrift
Läs mer om Finsk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Finsk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer