Aorta nr 13

Året som gick markerade 200 år sedan Friedrich Schiller dog. Aorta uppmärksammar detta med ett Schillerjubileum för att belysa det idéhistoriska arvet efter honom. Schiller har under efterkrigstiden kommit i skymundan som estetisk tänkare på grund av sin centrala roll i uppbyggandet av en tysk nationalromantik, vilket av naturliga skäl inneburit ett stort mått av skuldbeläggning. I själva verket rymde Schillers estetik en radikal sida, inte minst buren av klassicistiska ideal. Jag hoppas att detta nummers Schillerartiklar kan medverka till en omvärdering och också visa hur relevanta flera av hans tankegångar är än idag – eller kanske – särskilt idag.


Ett Schillertema spiller naturligt över i ett återupptäckande av de klassiska källorna. Sålunda bjuder detta nummer också på nytolkningar av Sapfo och Hipponax med tillhörande introduktioner. Ett temablock ägnas också åt den tyske diktaren Stefan George. Precis som särlingen Nietzsche framstår Stefan George som en komplicerad gestalt som inte enkelt går att sortera in i ett fack. Vissa samtida såg i honom en poetisk charlatan som i sin exklusiva krets – George Kreis – odlade en formsträng, andlig och symbolistiskt färgad estetik. Andra hyllade honom som Tysklands störste diktare. Något som svärtat hans rykte är nazisternas behov av att legitimera sin egen strävan genom att försöka hänvisa till Georges krets, något som de emellertid gav upp efter maktövertagandet. Georges homosexualitet och hans uttryckliga ställning emot antisemitism visar på oförenliga drag rörelserna emellan. Intresset för George var redan tidigt svalt i Norden, och det var främst Vilhelm Ekelund, Anders Österling och Bertil Malmberg som ägnade hans poesi någon uppmärksamhet. De senaste femtio åren har det i stort sett varit tyst kring George. Oavsett hur kritiken tidigare bedömt Georges diktargärning vill vi speciellt föra fram de fascinerande sidor som vetter mot hans stränga och allvarliga hantering av språket och hans vilja att återförtrolla världen.


Resten av detta nummer innehåller en mångförgrenad internationell utblick med poesi och artiklar från bland annat Danmark, Holland, Ryssland, Frankrike och Ungern. Och som krydda på anrättningen presenteras ett veritabelt litterärt scoop: Legenden om Novgorod för första gången på svenska, tolkad av Gunnar Harding och Lars Erik Blomqvist.


Publicerad: 2001-08-04

Köp Aorta
Läs mer om Aorta i katalogen
Fler artiklar knutna till Aorta
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer