PLAN nr 2-3/2001

Ledare
Ställ regionalpolitiska resurser till lokalsamhällets förfogande! Nu dömda orter och förorter kan leva upp om de får möjlighet att utveckla den kulturella infrastrukturen.

Artiklar
Bo01, bomässan i Malmö, kommenteras!

Forskningsresultat som visar att vi är på väg mot ett tredelat Sverige redovisas av Ola Nygren, utredare SCB, och Lars Olof Persson forskare Nordregio och KTH. De ställer sig frågan om man med närings- och strukturfondspolitik verkligen bör stimulera tillväxt i det privata näringslivet i små kommuner där snart hela arbetskraften ändå behöver reserveras för att klara servicen åt de gamla.

Den regionala styrningen, eller bristen på den, i de nordiska huvudstäderna beskrivs av Roger Henning, docent, Handelshögskolan.

Vad gör en stad attraktiv? Sören Olsson, professor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, diskuterar det offentliga stadslivet. Kundmaktens roll i miljöplaneringens framtid och utveckling diskuteras. Det ligger en fara i att för mycket förlita sig på kundmakten som samhällets miljöregulator. Miljöhänsyn som blir för dyra klarar inte marknaden. Där måste lagstiftningen bli tydligare.

Den offentliga plan- och miljöförvaltningen behöver som övervakare av samhällets miljökvalitetssäkring skärpa kraven på användning av fackkunskap skriver Erik Skärbäck, professor, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp, SLU.

Framväxten av en ekologisk ateljéby i Skärkäll, Bohuslän, beskrivs av Lisbeth Birgersson, arkitekt och tekn. dr., Chalmers.

Trollhättans kommun har provat ekologiska fotavtryck som metod i samhällsplanering.

Christer Sanne, docent, Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering, KTH, reflekterar kring planering genom att diskutera fyra slags gränser: hur långtplaneringen får ingripa i den enskildes liv, gränsen mellan
materiell försörjning och offentliga tjänster, naturens gränser för exploatering och gränser för konsumtionen.

Debatt
Gösta Sedelius ställer sig frågan om ungdomars ändrade resvanor och den minskade bilförsäljningen är ett problem för några andra än bilbranschen själva?

Inrätta en helt ny form av övergripande storregional planering för samhällsbyggnad föreslår Mats Svegfors, landshövding Västmanlands län, och Åsa Östling Norrman, utredare Länsstyrelsen Västamanlands län.

Rune Olsson kommenterar Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (SOU 2000:87). Slutsatsen är att regionalpolitik inte bara är decentralisering.

Publicerad: 2001-06-21

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer