Innehåll #1 2012

I detta försommarnummer av Vi punktskrifts-läsare finns det en ny artikel i vår populära serie av historiska artiklar. Den här gången handlar det om blinda kvinnor som under 1920-talet arbetade vid Tobaksmonopolet som cigarettrullerskor.
En annan intressant artikel berättar om en undersökning av Elisabet Jonsved om taktila bilder gjorda i olika stilar som har presenterats på Konstfack. Vi berättar också om böcker om Olympiska spelen och om boken ”På spåret” i tv-programmets
efterföljd. På det litterära området finns artiklar om Sven Delblancs Samuel-serie, om svenska klassikerserier av Agnes von Krusenstjerna och Ivar Lo-Johansson, och om nya interfolierade barnböcker och taktila bilderböcker.


Redaktören har ordet Björn Westling
Legimus - ny katalog Monica Hedbjörn
Studiedag om barn och taktil läsning Jenny Nilsson
Punktskriftsnämnden informerar Björn Westling
Hela tidningar i punktskrift på försök Gun Olsson
Hur uppfattas taktila bilder? Lena Boqvist
Frågesport är kul! Gun Olsson
Böcker om Olympiska spelen Monica Hedbjörn
Ny bok om Paralympiska spelen Ann-Sofie Falck
Cigarettrullerskorna Beatrice Christensen Sköld
Samuel-serien av Sven Delblanc Eva Bäckwall
TPB gör två svenska klassikerserier i fullskrift Henry Larsson
Interfolierade barnböcker Jenny Nilsson
Nya böcker med taktila bilder

Läs här

Publicerad: 2012-06-21

Köp Vi punktskriftsläsare
Läs mer om Vi punktskriftsläsare i katalogen
Fler artiklar knutna till Vi punktskriftsläsare
Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR
Fler tidskrifter i kategori TILLGÄNGLIGHET


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer