Arbetarhistoria Nr 136 (2010:4)

Ledare: Den biografiska vändningen
Dokumentet: På luffen efter jobb. Målaren Arnold Palm i 30-talsdepressionens Sverige
Renée Frangeur : Hur man skapar en kvinnlig politiker. Ur en kommande biografi om Kerstin Hesselgren
Gunnel Karlsson: »Politiska kvinnor» Anteckningar om Ulla Lindström och Inga Thorsson
Ulrika Eriksson: Eureka Stockade. Guldgrävarnas uppror som ledde till allmän rösträtt för australiensiska män
Elise van Nederveen Meerkerk: Att klä världen. Textilarbetare och globalisering 1650-2000. Erfarenheter och resultat av ett kollektivt forskningsprojekt
Nyheter från ARAB
Silke Neunsinger: WoW-Worlds of women på webben!
(Länk till Worlds of Women, på webbplatsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)
Martin Grass: »Werte Genossin…» Brev från Clara Zetkin till den svenska arbetarrörelsen
Martin Grass: »Arkiv för miljoner.» John Takmans arkiv - en utmaning för arkivarien
Recensioner
Göran Salmonsson: Ambitiös femte volym av Metallhistoriken - Lars Berggren, Lars Ekdahl, Carina Gråbacke, Maths Isacson, Rolf Jansson, Jan Jörnmark, Bill Sund och Christer Thörnqvist, Det lyser en framtid. Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981
Ulla Wikander: Kvinnoemancipation i världen - Karen Offen (red.), Globalizing feminisms, 1789-1945


Publicerad: 2012-02-02

Köp Arbetarhistoria
Läs mer om Arbetarhistoria i katalogen
Fler artiklar knutna till Arbetarhistoria
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARBETS- & NÄRINGSLIV


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer