Arbetarhistoria Nr 137 (2011:1)

Inledning: Turisme, solidaritet og politik
stephen l keck: »Hvor er der dog mange boliger i dette helvede.« Harriet Martineaus Charleston
Peter Forsgren: Att modernisera Orienten. Ludvig Nordströms reportage från Turkiet 1928
Charlotte Tornbjer: Revolution och känslor. Svenska radikala turister på Kuba under 1960- och början av 1970-talet
Karen Steller Bjerregaard: Cuba og Vietnam som symbolske og konkrete utopier. Danske solidaritetsrejser i 1960′erne og 1970′erne
Linda Berg: Inter-nationell solidaritet. Politiska resor och globala relationers dilemman
Jenny Jansson och Mirja Österberg: Att resa i politikens namn. De svenska och finländska landsorganisationernas resor under mellankrigstiden
Chris Holmsted Larsen: Kursist på den Internationale Leninskole 1958-60
Dokument: »I betragtning af at gruppen udelukkende har bestået af ikke-læsevante kammerater må gennemførelsen af studierne siges at være ret tilfredsstillende«
Knud Holt Nielsen: GoWest - Ungkommunister fra Sovjetunionen og Østeuropa på besøg i Danmark
Jesper Jørgensen: Utrykte kilder til politiske udenlandsrejser i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København
Lâle Svensson: Berättelser om modernitet, fred och solidaritet. Kvinnors reseberättelser i ARAB:s samlingarPublicerad: 2012-02-02

Köp Arbetarhistoria
Läs mer om Arbetarhistoria i katalogen
Fler artiklar knutna till Arbetarhistoria
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARBETS- & NÄRINGSLIV


Annons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer