NK 40 från augusti 2011

NAFS(k)uriren 40

NAFS(k)urirens 40:e nummer innehåller följande:

 • Omslag av Li Österberg

 • Ordförandena för ordet

 • Carl Barks som ekonom av Bo Franzén

 • Carl Barks okända idéer av Joakim Gunnarsson

 • Tillbaka till femtiotalet av Carl Holm

 • En pensionerad arkivarie talar ut av Olof Siverbo och
 • Germund von Wowern

 • En italiensk kulturchock av Karl-Erik Lindkvist

 • Riches, Riches, Everywhere! av Sten Olivegård

 • Baksida av Johan Andreasson


 • Publicerad: 2012-01-24

  Köp NAFS(k)uriren
  Läs mer om NAFS(k)uriren i katalogen
  Fler artiklar knutna till NAFS(k)uriren
  Fler tidskrifter i kategori SERIER & ANIMATION
  Fler tidskrifter i kategori FÖR BARN & UNGDOM


  Annons:

  Senaste nummer:

  2022-07-04
  Kritiker 62 2022

  2022-07-02
  Världshorisont 2 2022

  2022-06-24
  Signum 5

  2022-06-21
  Opera 3 2022

  2022-06-18
  Nordens Tidning 2 2022

  2022-06-16
  Balder 2 2022

  2022-06-15
  Sydasien 2 2022

  2022-06-14
  Akvarellen 2 2022

  2022-06-11
  20TAL 6 2022
  Tidig Musik 2 2022

  2022-06-07
  KLASS 2 2022

  2022-06-05
  Lira Musikmagasin 2 2022

  2022-05-16
  Parnass 2 2022

  2022-05-13
  Signum 4

  2022-05-12
  Populär Astronomi 1 2022

  2022-05-06
  Nio-Fem 1 2022

  2022-05-05
  SocialPolitik vinter vår 2022

  2022-04-29
  Opera 2 2022

  2022-04-20
  Världshorisont 1 2022
  Nordens Tidning 1 2022

  2022-04-19
  Teatertidningen 1 2022

  2022-04-18
  Haimdagar 1-2 2022
  Glänta 4 2021
  Balder 1 2022

  2022-04-08
  Signum 3

  2022-04-03
  Akvarellen 1 2022

  2022-04-01
  Tidig Musik 1 2022
  Fjärde Världen 1-2 2022

  2022-03-31
  Medusa 1 2022

  2022-03-30
  OEI 94-95

  2022-03-20
  Amnesty Press 1 2022

  2022-03-18
  Byggnadskultur 4 2021

  2022-03-09
  Lira Musikmagasin 1 2022

  2022-03-05
  20TAL 4-5 2021

  2022-03-04
  Signum 2
  KLASS 1 2022

  2022-03-03
  Sydasien 1 2022

  2022-02-23
  Opera 1 2022

  2022-02-21
  Konstperspektiv 1

  2022-02-18
  Parnass 1 2022

  2022-01-28
  Signum 1

  2022-01-10
  Divan 3-4 2021

  2022-01-09
  Lyrikvännen 4 2021

  2022-01-07
  Världshorisont 4 2021
  Balder 4 2021

  2022-01-06
  Bild & Bubbla 4 2021

  2022-01-05
  SocialPolitik höst-vinter 2021
  Populär Astronomi 4 2021
  Lira Musikmagasin 4 2021

  2022-01-04
  Kritiker 61-62 2021

  Äldre resuméer