Produktionsstöd till tidskrifter 2012Tryckta tidskrifter som fått produktionsstöd, 93 stycken

Glänta, 700 000 (+/-0)
Ord & Bild, 700 000 (+/-0)

Karavan, 650 000 (+25 000)

Bang, 600 000 (+/-0)
Paletten, 6000 000 (+50 000)

10TAL, 550 000 (+/-0)

Teatertidningen, 500 000 (+25 000)

Konstperspektiv, 475 000 (+25 000)

Fronesis, 450 000 (+/-0)

Lira Musikmagasin, 425 000 (+/-0)

Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 400 000 (+/-0)
Expo – demokratisk tidskrift, 400 000 (+100 000)
Lyrikvännen, 400 000 (+/-0)

Danstidningen, 325 000 (-25 000)

Nutida Musik, 350 000 (+25 000)
OEI, 350 000 (+/-0)
Provins, 350 000 (+/-0)

FLM, 325 000 (+25 000)
OrkesterJournalen, 325 000 (+25 000)

Arche (tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift), 300 000 (+/-0)
Bild & Bubbla, 300 000 (+25 000)
Opsis Barnkultur, 300 000 (+/-0
Tidskriften Opera, 300 000 (+/-0)

Arena, 275 000 (+/-0)
Socialpolitik, 275 000 (-50 000)

Hjärnstorm, 250 000 (+/-0)
Klimatmagasinet Effekt, 250 000 (+/-0)
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000 (+/-0)

Film & TV, 225 000 (+/-0)

Ordfront magasin, 200 000 (-50 000)
Judisk Krönika, 200 000 (+/-0)
Musikmagasinet Novell, 200 000 (+/-0)
Ponton, 200 000 (+/-0)
Scoop - tidskrift för grävande journalister, 200 000 (+/-0)
Mana, 200 000 (+25 000)
Subaltern, 200 000 (+25 000)

Balder, 175 000 (+25 000)
Re:public Service, 175 000 (+/-0)

Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, 150 000 (+/-0)
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000 (+/-0)
É Romani Glinda, 150 000 (+/-0)
i&m, Invandrare & Minoriteter, 150 000 (-100 000)
Kulturtidskriften Cora, 150 000 (+/-0)
Pockettidningen R, 150 000 (-25 000)

C´est Bon Anthology, 125 000 (+25 000)
Faktum, 125 000 (+/-0)
Jefferson, 125 000 (+/-0)
Tidig Musik, 125 000 (+/-0)
Filmrutan, 125 000 (+25 000)
Ful, 125 000 (+25 000)
Galago, 125 000 (+25 000)
Populär Arkeologi, 125 000 (+25 000)

Artikel 14, 100 000 (+25 000)
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner, 100 000 (+50 000)
Grafiknytt, 100 000 (+/-0)
Kinarapport, 100 000 (+/-0)
Nuorat, 100 000 (+/-0)
Sheriffi, 100 000, (+/-0)
Socialistisk Debatt, 100 000 (ny)

Avaye Zan, 75 000 (+/-0)
Fjärde Världen, 75 000 (+/-0)
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 75 000 (+/-0)
METavisi, 75 000 (+/-0)
Miljötidningen, 75 000 (+/-0)
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle, 75 000 (+/-0)
Tidskriften Svenskt konsthantverk, 75 000 (+/-0)

Bîrnebûn, 50 000 (+/-0)
Diaspora, 50 000 (-25 000)
Det Grymma Svärdet, 50 000 (+/-0)
Falsnameye Baran, 50 000 (+/-0)
Fotografisk Tidskrift, 50 000 (ny)
Independent World Report, 50 000 (+/-0)
Konsttidningen, 50 000 (+/-0)
Kulturtidningen Zenit, 50 000 (+/-0)
Le Romané Nevimata, 50 000 (+/-0)
Meänmaa aviisi, 50 000 (+/-0)
Opus, 50 000 (+/-0)
Parnass, 50 000 (+/-0)
Sonic musiktidning, 50 000 (+/-0)
Suecia Polonia, 50 000 (-25 000)
Tidskriften Arkitektur 50 000 (+/-0)
Tidningen Brand, 50 000 (ny)
Tummuz, 50 000 (+/-0)

ALIF Somalisk tidskrift, 25 000 (ny)
Anushilon, 25 000 (+/-0)
Filosofisk tidskrift, 25 000 (+/-0)
lambda nordica Tidskrift för homo/lesbisk/transforskning, (ny)
Magasin NIC, 25 000 (-25 000)
Medusa, 25 000 (-25 000)
papi, 25 000 (+10 000)
Sans, 25 000 (+/-0)
UP (Underground Productions), 25 000 (+/-0)
Västsahara, 25 000 (+/-0)

Nättidskrifter som fått produktionsstöd, 16 stycken

Dixikon, 150 000 (+25 000)
Utställningsestetiskt Forum, 150 000 (+50 000)

Tidningen Kulturen, 125 000 (-25 000)
Soundofmusic, 125 000 (+/-0)

Alba.nu, 75 000 (-25 000)
Konsten, 100 000 (+25 000)
Omkonst, 100 000 (+50 000)

Ett lysande namn, 75 000 (-25 000)

eProvins, 75 000 (+ 5.000)

fikssion, 50 000 (ny)
Kunstkritikk, 50 000 (ny)
Sydasien nättidskrift, 50 000 (ny)

100% Culture, 25 000 (+/-0)
Hujådå, 25 000 (ny)
Latinamerika.nu, 25 000 (+/-0)
Romani E Journal, 25 000 (-25 000)

Tryckta tidskrifter som fått avslag, 19 stycken
Afghanistan-nytt, hade 25 000 2011
bis, hade 25 000 2011
Alnoor tidskrift
Altazmen
DSM Debatt • Sanningssökande • Mediakritik
DramaForum
IBBY-bladet
Internationella Studier
KIFÅ Magazine
Kom Ut
Kulturimperiet
Nordic Chinese Times
Nya Upplagan
Pennan & Svärdet, tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Seher Banja Luka
Tidningen Yks"Kaks
Tivoli
Vision Balans
Zora Magasin

Nättidskrifter som fått avslag, 8 stycken
dagensbok.com
Eremonaut
Kulturbloggen.com

Kulturdelen.nu
Rondellen/The Rondel

Seglora smedja
Teatermagasinet

Throw me away

Ej sökt men hade stöd 2011, 8 stycken
Jules Verne-Magasinet/Science Fiction Nytt, 25 000
Kritisk utbildningstidskrift, KRUT, 125 000
SITE, 50 000
Komma, 25 000
Serieblaskan 25 000
Tawasol, 25 000
Tidskrift för litteraturvetenskap, 50 000
Tidskrift för politisk filosofi, 50 000
Expo.se, 75 000 (+/-0)Helt digitala tidskrifterPublicerad: 2012-01-14
Annons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer