SITE tio år

Evenemanget arrangerat av Klubb SITE tar sin start 18.00 och pågår fram till 22.00.

Det händer:
The Fa'Bros
Tjugo Spänn (also known as Juan-Pedro Fabra Guemberena) och ThatFatBoyCanDance (a.k.a. Staffan Lundgren) spelar brasiliansk funk, kvalitetssäkrad hip-hop och ontisk disco.

VAR: Riche, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm


Sen signalerar SITE att de arbetar på ett nytt nummer med ett nytt format som tänks släppas i början av 2012.


I SITES deklaration står "/.../var vårt syfte inte att sätta upp bestämda mål, utan att så länge som möjligt befinna oss i det obestämda. Denna obestämdhet är emellertid inget nebulöst eller diffust, utan härrör från saken själv: inte bara de högst porösa gränserna mellan de olika konstarterna, utan också mellan teori och praktik.

För oss innebär inte denna osäkerhet att estetiska och teoretiska praktiker skulle smälta samman i någon implosiv syntes - snarare att de, med utgångspunkt i sina specifika problem, kan inträda i ett produktivt spänningsförhållande till varandra och alstra något nytt. Till skillnad från de flesta akademiska institutioner är tidskriften en exemplarisk plats för att experimentera med kunskapens och skrivandets form, en plats där traditionen kan möta en ännu obestämd framtid, och saken själv kan förbli stadd i tillblivelse. Huruvida detta lyckas eller ej kan bara avgöras av läsaren.


Publicerad: 2011-12-14

Köp Site
Läs mer om Site i katalogen
Fler artiklar knutna till Site
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer