Omslag 4 Ark nummer 7 2011

Verkligheten #7

Vid en första anblick framstår verkligheten som självklar men ju mer man granskar den, desto fler lager framträder. Verkligheten är överallt omkring oss, men ändå är den svår att greppa. Är den ett tillstånd, ett faktum eller ett ingenting? Som studenter upplever vi ofta skolan som en egen värld, oundvikligen separerad från världen utanför. Samtidigt är verkligheten ständigt pågående och nödvändig att förhålla sig till i arbetet som arkitekt. Hur byggnader används idag och hur världen kommer att se ut om hundra år, när vi är borta men våra byggnader står kvar, var frågor som väckte vårt intresse. Det fick oss att välja VERKLIGHETEN som tema för det sjunde numret av 4 ARK. Var och en uppfattar vi verkligheten på olika sätt och vi ser alla olika aspekter av den. Kanske är det ämnets komplexitet som lett fram till variationsrikedomen i resultatet. Vad upplever man när den hemliga världen på en strippklubb för en kväll blir tillgänglig? Och vad händer med en miljö när verkligheten den är ämnad för upphör att existera? Detta nummer är en samling fragment från verkligheten.

Konsulterna
idé: Karin Axelsson
ritning: Semrén & Månsson vård och skola

En kväll på Win-Win
text: Redaktionen
bild: Linnea Berg & Stina Nyberg

Detroit - city limit
text & bild: Jakob Schleimann-Jensen

Det formlösa
text & bild: Maria Hagejärd

Tegelkartor
text & bild: Tove Folkesson

Social exklusion
bild: Eric Andersson

Massans möjligheter
text: Andreas Lindblom
bild: Tove Nankler

Process fast forward
text: Redaktionen
bild: Anja Olofgörs & Redaktionen

Råmaterial
text: Marcus Norlin
bild: Klara Persson

Temporära rum
text & bild: Mia Börjesson

Biblioteksjakten
text & bild: Linnea Berg, Lisa Carlsten & Irma Persson Käll

Liv i La Defense
text & bild: Gustav Magnusson

Pimp my verklighet
text & bild: Redaktionen

Hur du vinner Kasper Salin-priset
text: Simon Isacsson
bild: Redaktionen

Allt känns så verkligt nu men bortglömt
imorgon
bild: Eric Andersson

Verklighetsflykt
text: Johannes Luchmun

Byn
text & bild: Anja Olofgörs

Rödvin & runkbås
text & bild: Tove Nankler

Forever and never – adress okänd
text: Tove Nankler
bild: Anna Lamberg

Min barndoms verklighet
text: Johan Wirdelöv
bild: Jonas Ersson

Ordnung muss sein!
text: Staffan Wellander
bild: Redaktionen

Nattbad i Vals
text & bild: Johannes Luchmun

Simulacrum: salt & sweet
text & bild: Irmelin Joelsson & Marjolein Houben

Minnen från Hammarkullen
text: Anna Sofia Wannerskog
bild: Lisa Carlsten

Det går inte att åka skejtboard på Håkan Cullbergs tak
text & bild: Anders Nilsson

Publicerad: 2011-09-15

Köp 4ARK
Läs mer om 4ARK i katalogen
Fler artiklar knutna till 4ARK
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer