Socialdemokrati

I dagens Europa befinner sig få socialdemokratiska partier i regeringsställning. Den »tredje vägens« politik, förknippad med Tony Blair och New Labour, tycks ha förlorat sin lyskraft. Ett drygt årtionde efter Blairs valseger 1997 är det få som söker en socialdemokratisk förnyelse genom att röra sig ännu mer mot mitten.

Men i finanskrisens spår har efterfrågan på socialdemokratisk politik blivit allt större. För att kunna vinna regeringsmakten tvingas borgerliga partier överge den nyliberala systemskiftesretoriken till förmån för ett åtminstone retoriskt försvar för socialdemokratiska välfärdslösningar. Och i många socialdemokratiska partier förs en självrannsakande debatt i sökandet efter en politik som både kan hantera globaliseringens utmaningar och stärka välfärden, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen.

I Fronesis nr 32–33 diskuteras de senaste decenniernas förändringar av socialdemokratin, både som politisk idéströmning och som ekonomisk-politisk modell. Innebar den tredje vägen bara en ”nyliberalism med mänskligt ansikte”, eller lyckades man tvärtom värna den socialdemokratiska modellen i en tid av tilltagande ekonomisk globalisering? Vilken betydelse har det socialdemokratiska idéarvet för vår tids ökade ojämlikhet, och är socialdemokratin i dag bara en angelägenhet för Västeuropa?

Vi publicerar Labour-parlamentarikern Jon Cruddas och SPD-partisekreteraren Andrea Nahles upprop för en ny socialdemokratisk politik, författat tio år efter Tony Blairs och Gerhards Schröders manifest för den tredje vägen. Den brittiske statsvetaren David Held skisserar en global socialdemokratisk modell som kan stärka regleringen av den globala finansmarknaden och öka det folkliga inflytandet över de allt mäktigare internationella institutionerna. Den brasiliansk-amerikanske rättsvetaren Roberto Mangabeira Unger – som även varit minister i Brasiliens president Lulas socialdemokratiska regering – diskuterar socialdemokratins möjligheter i ett samhälle som allt mindre präglas av industrisamhällets sociala strukturer och alltmer av tjänsteekonomins nya krav.

Statsvetaren Magnus Ryner synar finanskrisens förhållande till den tredje vägens politik som sedan 1990-talet förts av europeiska socialdemokratiska partier. Utifrån exemplet New Labour diskuterar de franska statsvetarna Florence Faucher-King och Patrick Le Galès hur en rad nya politiska styrinstrument för den offentliga sektorn – ofta paketerade som new public management – har skapat ett »utvärderingssamhälle« som både undergräver yrkesetiken och omstöper medborgarna till konsumenter.

De nordamerikanska forskarna Richard Sandbrook, Marc Edelman, Patrick Heller och Judith Teichman diskuterar huruvida den ekonomiska globaliseringen möjliggör en socialdemokratisk politik i Latinamerika, Afrika och Asien. Sociologen Adrienne Sörbom analyserar hur lokalt aktiva socialdemokratiska politiker och fackföreningsföreträdare i Sverige söker strategier för att motverka globaliseringens lokala effekter.

I Fronesis nummer 32–33 medverkar även Sheri Berman, Sten O. Karlsson, Jonas Pontusson, Carl Tham, Samir Amin, Jenny Andersson, Örjan Nyström med flera.

För mer information och för att ladda ned inledningstexten: Klicka härPublicerad: 2010-04-29

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer