Stumpenensemblen från Helsingborg medverkar på ATR-festivalen.

Teaterforum nr.2|3 2010

Om upphovsrätt
Då och då diskuteras uppföranderätten av ATRs grupper. Uppföranderättens lagar och regler är ibland krångliga och svåra att förstå. Inom detta område förekommer ett antal
missförstånd om vad upphovsrätt egentligen är och vad den innebär.

Upphovsrätten kan delas upp i två delar, en moralisk och en ekonomisk. Den moraliska eller den ideella, reglerar rätten för en upphovsman att bli angiven i program, affisch, marknadsföringsmaterial osv. Denna rätt är mycket gammal och kan egentligen hänföras till Västgötalagen på 1300-talet där det bl.a. stadgas: "ÄRAS DEN SOM ÄRAS BÖR". Den ekonomiska, själva nyttjanderätten, talar om vilka verk som är skyddade och vad det kostar att utnyttja dessa, således kostnaderna till författaren för att få rätt att spela dennes verk.

Ett verk är skyddat sjuttio år efter det författaren avlidit (tidigare, före vårt EU-inträde, var det femtio år). Det är en hård straffskala för brott mot upphovsrättslagen, det kan nämligen innebära två års fängelse, böter eller ett vitesföreläggande.

Jag är medveten om att dramatikeravtalen innebär en stor kostnad för en fattig amatörteaterförening och att biljettintäkterna ibland inte ens räcker till att betala rätten för att spela pjäsen. Men vi ska samtidigt vara klara över att avtalen för amatörteatern är mycket gynnsamma jämfört med den professionella teaterns. När vi under min tid på Länsteatern på Gotland spelade musikalen Cabaret vill jag minnas att vi för uppföranderätten betalade nästan 300 000 kronor till förlaget i Danmark. För en amatörteateruppsättning betalar man en mindre del av den summan.

Oerhört viktigt är det att amatörteatern gör rätt för sig på detta område. Många författare är tveksamma till att låta amatörer spela deras verk och behöver inte ge rättigheterna
till vem som helst; upphovsrättskonflikter underlättar inte direkt en författares välvillighet gentemot amatörteatern. Rättigheterna bevakas oftast av ett teaterförlag och de lägger inte fingrarna emellan vid tvister. ATR har ju ett eget förlag och samarbetsavtal med övriga teaterförlag och vår förlagschef Mats Wenlöf står alltid till förfogande om du vill ha hjälp med upphovsrätten.

Till de som uppmanar till att vi skall strunta i upphovsrätten vill jag säga: Föreställ dig att du själv skrivit en pjäs, och att du lagt ner år av researcharbete, funderingar, skrivande och omarbetningar, då du lämnar ifrån dig din pjäs för att sedan upptäcka att den spelas dig ovetandes och att du inte får ett öre betalt. Eller att du vid en föreställning känner igen din pjäs, men att du inte nämns i programmet som författare utan där står ett annat namn.

Jag lovar att det kommer att kännas surt. Så gör rätt för dig, respektera genom att kontakta författaren om du vill göra ändringar i texten. Få till stånd ett samarbete i stället för att skaffa dig fiender. En liten summa får du dessutom i subvention av förbundet. Eller så kan man spela klassiker som ju är fria eller skriva pjäsen själv. Eller hitta en pjäs där författaren ger dig spelrättigheter gratis. (Det finns faktiskt ett fåtal sådana). Konstnärer skall samarbeta och inte strida.

Publicerad: 2010-04-23

Köp Teaterforum
Läs mer om Teaterforum i katalogen
Fler artiklar knutna till Teaterforum
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGAR
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer