Omslag till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning 2009:2

Tema: Crossover

Tema Crosswriting, crossover och andra hybrider i Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning.

Innehåll
Lillemor Torstensson: Inledning

Jan Hansson: "Mytens anarkist" har fyllt 90 år

Maria Andersson, doktorand, Stockholms universitet: "Naturalist, historiker, moder: Mathilda Mallings paratextuella strategier"

Sandra L Beckett, professor, Brock university, Canada: "JMG Le Clézio : Crossover Fiction and a Nobel Laureate"

Dr William Gray, Reader in Literary History and Hermeneutics Department of English University of Chichester: "Crossover fiction" and narrative as therapy: George MacDonald's Adela Cathcart

Eva Söderberg, fil dr, Mittuniversitetet, Härnösand: "Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund"

Recensioner:
Sandra L Becketts Crossover Fiction: Global and Historical Perspectives
Recensent: David Whitley, Cambridge university

Postmodern picture books
Recensent: Bettina Kümmerling Meibauer, Universitetet i Köln

Elina Drukers Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden
Recensent: Sirkke Happonen, Helsingfors universitet

AnnaKarin Kriströms De gränslösa böckerna : om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- och 70-talens allålderslitteratur
Recensent: Eva Nordlinder
Publicerad: 2009-11-17

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-16
Nutida Musik 275 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

Äldre resuméer