Omslag till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning 2009:2

Tema: Crossover

Tema Crosswriting, crossover och andra hybrider i Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning.

Innehåll
Lillemor Torstensson: Inledning

Jan Hansson: "Mytens anarkist" har fyllt 90 år

Maria Andersson, doktorand, Stockholms universitet: "Naturalist, historiker, moder: Mathilda Mallings paratextuella strategier"

Sandra L Beckett, professor, Brock university, Canada: "JMG Le Clézio : Crossover Fiction and a Nobel Laureate"

Dr William Gray, Reader in Literary History and Hermeneutics Department of English University of Chichester: "Crossover fiction" and narrative as therapy: George MacDonald's Adela Cathcart

Eva Söderberg, fil dr, Mittuniversitetet, Härnösand: "Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund"

Recensioner:
Sandra L Becketts Crossover Fiction: Global and Historical Perspectives
Recensent: David Whitley, Cambridge university

Postmodern picture books
Recensent: Bettina Kümmerling Meibauer, Universitetet i Köln

Elina Drukers Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden
Recensent: Sirkke Happonen, Helsingfors universitet

AnnaKarin Kriströms De gränslösa böckerna : om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- och 70-talens allålderslitteratur
Recensent: Eva Nordlinder
Publicerad: 2009-11-17

Köp Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Läs mer om Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning i katalogen
Fler artiklar knutna till Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori OM BARN & UNGDOM


Annons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer