"Poeter mot krig" klar i maj

Sedan en månad tillbaka har gruppen "POETER MOT KRIG" arbetat med att sammanställa en antologi och den utkommer i maj på Yelah Förlag. Arbetet påbörjades mindre än två veckor före USA:s och Storbritanniens invasion av Irak och uppmaningen till Sveriges verksamma poeter att skicka bidrag till antologin utgick den 20 mars, samma dag som krigsutbrottet.

Kriget mot Irak påbörjades trots högljudda protester runt om i världen och utan FN:s stöd. Antologin är förstås en del i protesterna mot just detta krig, men ordet krig i antologins titel har obestämd artikel. Det är tänkt att bli en bok som tar ställning mot militära lösningar på politiska konflikter, som förespråkar dialog, kommunikation och tålamod. Denna protest mot förhastad militär handling var viktig före kriget, under kriget och den är lika viktig efter kriget.

Antologin "POETER MOT KRIG" kommer att ges ut i pocketform i en första upplaga på 4000 ex. Lanseringen sker i slutet av maj i samband med De Internationella Poesidagarna i Malmö och både etablerade och mindre etablerade poeter kommer att representeras.

tidskrift.nu är med bland de grupper som står bakom projektet, liksom tidskrifterna Babel, Heterogénesis, Mana, 00tal, Pequod och Serum.

VILL DU SKICKA BIDRAG TILL POETER MOT KRIG?

Sänd max 3 dikter till:
Informationsbyrån
Mäster Henriksgatan 6
211 58 Malmö

Märk kuvertet POETER MOT KRIG

Bifoga namn, adress, telefon och mailadress (om det finns någon) samt en kort presentation

Senast den 22 april 2003 ska ditt bidrag vara inne!

För löpande information se http://poetermotkrig.says.it
Kontakt:
Projektledare: Paul Nilsson, tel: 040-43 19 98, mail: nilsson.paul@telia.com
Redaktör: Tomas Ekström, tel: :040-12 89 31, 040-18 50 38, mail: tomas@elvis.com
Yelah Förlag: Stefan Bergmark, tel: 040-93 96 60, 070-675 26 98, mail: forlag@yelah.net

Publicerad: 2003-04-17
Annons:

Senaste nummer:

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 1

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022

Äldre resuméer