"Poeter mot krig" klar i maj

Sedan en månad tillbaka har gruppen "POETER MOT KRIG" arbetat med att sammanställa en antologi och den utkommer i maj på Yelah Förlag. Arbetet påbörjades mindre än två veckor före USA:s och Storbritanniens invasion av Irak och uppmaningen till Sveriges verksamma poeter att skicka bidrag till antologin utgick den 20 mars, samma dag som krigsutbrottet.

Kriget mot Irak påbörjades trots högljudda protester runt om i världen och utan FN:s stöd. Antologin är förstås en del i protesterna mot just detta krig, men ordet krig i antologins titel har obestämd artikel. Det är tänkt att bli en bok som tar ställning mot militära lösningar på politiska konflikter, som förespråkar dialog, kommunikation och tålamod. Denna protest mot förhastad militär handling var viktig före kriget, under kriget och den är lika viktig efter kriget.

Antologin "POETER MOT KRIG" kommer att ges ut i pocketform i en första upplaga på 4000 ex. Lanseringen sker i slutet av maj i samband med De Internationella Poesidagarna i Malmö och både etablerade och mindre etablerade poeter kommer att representeras.

tidskrift.nu är med bland de grupper som står bakom projektet, liksom tidskrifterna Babel, Heterogénesis, Mana, 00tal, Pequod och Serum.

VILL DU SKICKA BIDRAG TILL POETER MOT KRIG?

Sänd max 3 dikter till:
Informationsbyrån
Mäster Henriksgatan 6
211 58 Malmö

Märk kuvertet POETER MOT KRIG

Bifoga namn, adress, telefon och mailadress (om det finns någon) samt en kort presentation

Senast den 22 april 2003 ska ditt bidrag vara inne!

För löpande information se http://poetermotkrig.says.it
Kontakt:
Projektledare: Paul Nilsson, tel: 040-43 19 98, mail: nilsson.paul@telia.com
Redaktör: Tomas Ekström, tel: :040-12 89 31, 040-18 50 38, mail: tomas@elvis.com
Yelah Förlag: Stefan Bergmark, tel: 040-93 96 60, 070-675 26 98, mail: forlag@yelah.net

Publicerad: 2003-04-17
Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer