4 ARK Pengar (#4)

4 ARK Pengar (#4)

Det är här det slutar. Kostnader är den neutrala mätaren och ett argument som alltid tillåts avsluta diskussionen. Men trots att pengar är vår enda konstant så är de ständigt flytande. Man tänker sig att de har ett fast värde, tills det blir lågkonjunktur. Man tänker också att det offentliga rummet inte går att värdera, tills man kommer på ett sätt att hyra det för en dag och bygga i det. Pengar betyder ingenting i sig själva, deras värde uppstår i gränslandet mellan två omständigheter: att ha eller inte ha, att bygga eller inte bygga. Pengar är ett översättningsverktyg mellan det existerande och det avsedda.

Ändå finns hela tiden ett glapp där handlingar äger rum som skiftar våra bilder av vad pengar kan ge upphov till. Som fabriken som blev en by eller studie-bidraget som blev ett grottkapell. Andra gånger kanske det är just avsaknaden av kapital som får saker att ta oväntade vändningar. Som glasfasaden som byggdes i plast eller containrarna som blev ett kulturhus.

I det här numret av 4 ARK tar vi avstamp i diskussioner där pengarna ses som en parameter bland andra. Där finner man skyskrapor, som eftersträvar ekonomisk rationalitet men som snarare får sin utdelning i symbolvärde. Där ligger laminatgolv som söker ett symbol-värde men slutar som ekonomisk rationalitet. Vart är värdet på väg?

Här blir det inget snack om pengar – det blir ett samtal om förutsättningar för och konsekvenser av pengar. Pengar som intryck, uttryck och avtryck: i tryck.Publicerad: 2009-06-04

Köp 4ARK
Läs mer om 4ARK i katalogen
Fler artiklar knutna till 4ARK
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer