Dags för ett erkännande

Kulturrådet har en svår nöt att knäcka när det gäller stöd till nättidskrifter. Hur ska stödet se ut? Vilka krav ska ställas? Hur definierar man en nättidskrift?

Under hösten startade Alba en lobbykampanj för webtidskrifter och i senaste numret av Kraus99 skriver redaktören Johan Fingal att det definitivt är dags för något slags erkännande från Kulturrådet. Han ser det inte som en ekonomisk fråga i första hand; nättidskrifterna skulle inte behöva lika mycket pengar som papperstidskrifterna, men likafullt skulle ett stöd i någon form kunna fungera som ett erkännande, en kvalitetsstämpel, en bekräftelse på att nättidskrifterna har en stor betydelse för det svenska kulturlivet: "Nättidningarna blir ständigt fler - och i många fall bättre. De fyller också en oerhört viktig funktion i mångfaldens namn. Nättidskrifter av skilda slag ger många människor en röst och de når uppenbarligen ut till sina läsare."

Nu under våren kommer Kulturrådet att hålla en principdiskussion om de regler som styr tidskriftsstödet. Där kommer också nättidskrifternas situation att behandlas. Ytterst är det dock en fråga för kulturdepartementet att besluta om, men en av frågorna blir naturligtvis vilka krav som ska ställas vid ett eventuellt stöd till webtidskrifter. Stödet till papperstidskrifter - det så kallade produktionsstödet - är ju tänkt som en hjälp för att tidskriften över huvud taget ska överleva. (Och eftersom den största utgiften är tryckningen så skulle man kunna se det som ett stöd till tryckeribranschen och inte till tidskrifternas egentliga verksamhet – om staten betalade tryckerierna direkt i stället så skulle papperstidskrifter och nättidskrifter sedan kunna söka stöd på lika villkor!) Det vill säga, när papperstidskrifter söker pengar hos Kulturrådet är ett av de krav som ställs att ägaren inte ska förväntas klara utgivningen utan stöd. Men samma krav kan förstås inte ställas på en nättidskrift eftersom det i stort sett är gratis att producera och distribuera den.

Så hur ska ett eventuellt stöd till nättidskrifter rent konkret se ut? Hur ska det kunna bli rättvist när pappers- och nättidskrifternas förutsättningar är så olika? Ska nättidskrifterna använda sina pengar till redaktionslöner? Skribentarvoden? Redaktionslokaler? Eller finns det andra sätt för Kulturrådet att hjälpa nättidskrifterna? Ett förslag är det som kommer från Agamemnon och Banan: en gemensam sökmotor. Genom att slå in ett sökord skulle man kunna få upp en lista med artiklar från alla webtidskrifter - på så sätt skulle sajterna kunna knytas ihop och stärka varandra, förutom att det skulle vara en utmärkt service för läsarna.

Vi publicerade en artikel här på tidskrift.nu i samband med bokmässan och Journal 2002, "Bara en hemsida", och i en läsarkommentar undrar signaturen Hatso varför publikationer på nätet över huvud taget ska ha stöd: "En webtidning har förmodligen större möjlighet att gå med vinst än vad en papperstidning har. Ni slipper i alla fall gå back för varje nummer." Han får svar på tal av Nummers redaktör, Ylva Lagercrantz: "Om alla i tryckeribranschen jobbade gratis i lika hög utsträckning som dom som kodar publiceringssystem (=nättidningens "tryckeri"), så vore även papperstidningar gratis, eller hur?"

I avvaktan på vidare besked från Kulturrådet kan vi i alla fall påminna om att tidskrift.nu är ett forum för både pappers- och nätpublikationer. Den här sajten drivs med statliga medel; det kostar ingenting att marknadsföra sig hos oss. Webtidskrifter är också välkomna att lägga in resuméer/presentationer här till höger - även om man inte utkommer med regelrätta nummer så kan man ändå påminna om sin existens då och då.

Publicerad: 2003-01-17
Annons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer