Kritik av stöd tidskrifters död

De litterära tidskrifterna Komma och Post Scriptum startades år 2005. Året därpå fick båda produktionsstöd. Först 25.000 kronor och sedan dubbla summan (inga stora belopp med tanke på produktions- och portokostnader). År 2008 fick Post Scriptum sitt bidrag halverat varpå tidskriften lades ned. Och vid fördelningen av stöd för 2009 var det så Kommas tur att få bidraget halverat.

Både Komma och Post Scriptum har riktat kritik mot den form som gäller för stöd till kulturtidskrifter. Det har även Tidningen Boken (nedlagd hösten -08) gjort, varpå den under senare år fick sitt stöd nedskuret. Serum, också kritisk röst, stupade våren 2006 med ett bidrag på 25.000 kronor som just räckte till ingenting. Kritik har även framförts från Ryska huset och inte minst av Aurora. Fast de har inte fått sina bidrag nedskurna eftersom de inte ens släppts in i stödformen.

Fram tornar en bild där tidskrifter får vara kritiska mot det mesta utom just mot stödformen och hur Kulturrådet och dess referensgrupp gör sina bedömningar. Ändå talar stödformen om vikten av ”ekonomisk, social eller kulturell debatt ...”

Stödformen har inte genomgått några större förändringar sedan den kom till på 1970-talet. Stödformens konstruktion har, med några smärre undantag, omöjliggjort för nya tidskrifter att kunna erhålla vettiga nivåer vad gäller produktionsstöd. De ändringar som sker vad gäller fördelning av bidrag görs i regel på den undre delen av bidragstrappan. Det kanske blir mest likt samhället i övrigt på det sättet. Men är det framsynt tidskriftspolitik? Knappast.

För att få in nytt blod bland kulturtidskrifterna krävs en omgjord stödform. Den skulle självfallet inte slänga ut tidskrifter för att de funnits länge, men heller inte garantera dem stöd i all evighet. Den skulle självfallet värna om tillkomsten av nya tidskrifter. Detta var något av det vi ville diskutera. Men vår kritik av rådande stödform har av Kulturråd och referensgrupp inte bemötts med några som helst initiativ. Det enda som hänt är att kritikerna bestraffats. Inget dåligt jobb med tanke på att referensgruppen leds av publicisten Arne Ruth, tidigare ordförande för Svenska PEN-klubben! 

Stödformen som en gång var menad som en grund för en framåtsyftande tidskriftspolitik framstår alltmer som dess motsats. Mångfald, förnyelse, fri debatt och kultur i hela landet ... Vackra ord – fast frågan är om inte Kulturrådet helst vill mejsla fram en ur statlig synvinkel lämplig tidskriftspalett: lite filosofi, lite litteratur, lite tredje världen, lite feminism, lite konst och där övriga tidskrifter får agera mångfaldskuliss? Kulturrådet har i alla fall tydligt visat hur man hanterar kritiker.

Publicerad: 2009-01-27

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer