Hjärnstorm om självmord på The World News Café

Tidskriften Hjärnstorm bjuder in till releasefest och mingel.
Datum: 8 januari 2009
Plats: The World News Café, Kulturhuset i Stockholm
Tid: 18-21

Björn Larsson inleder med en presentation av det nya numret och Astrid Trotzig och Stefan Gurt läser sen ur sina texter i numret. Därefter mingel och förfriskningar.

Vid tillfället kommer vi erbjuda Hjärnstormnummer och prenumerationer till förmånliga priser.

#96/97, tema Självmord

* Med avstamp i Derridas dekonstruktioner av Freuds texter undersöker JOAKIM LÖF självmordets förhållande till dödsdriften och exemplifierar det utifrån Sylvia Plaths liv och verk.
* ZAC O'YEAH berättar om vilka nederlag som motiverar ett självmordsförsök i Indien och om ett besök vid statyn föreställande den helige Bahubali Swami som enligt legenderna ställde sig rakryggad på en klippas topp och "lät sig själv dö".
* Med hjälp av filosofer, författare och en mängd historiska exempel argumenterar STAFFAN KLING för att självmordet är en av människans grundläggande rättigheter.
* CHRISTINE ÖSTLING beskriver hur självmordet kan vara förknippat med specifika platser – till exempel floden Themsen.
* ANDERS EKSTRÖM redogör för en infekterad mediedebatt i samband med uppsalastudenten Otto Landgrens självmord i slutet av 1800-talet där olika världsåskådningar gör sitt bästa för att misstänkliggöra varandra.
* Religionsfilosofen JOHAN MODÉE skriver om religiösa självmord och hur de i högsta grad kan vara rationella utifrån trosuppfattningar som utlovar martyrskap och ett liv efter döden.
* I sin text om Bas Jan Aders liv och verk visar BENGT JAHNSSON-WENNBERG hur den holländske konstnärens verk ofta handlade om ett förutsägbart men ändå plötsligt slut, och diskuterar hur Bas Jan Aders eget försvinnande vid en långsegling har påverkat synen på hans konstnärskap.
* I sin framställning om gothkulturens kritik av det normativa reflekterar filosofen STEVEN DIXON kring hur idén om självmordet kan vara ett sätt att ta kontroll mitt i det okontrollerbara.
* Författarna ASTRID TROTZIG och STEFAN GURT skildrar i varsin text den abstrakta, men ändå gåtfullt påtagliga, känslan av förlust som dröjer sig kvar och präglar våra liv efter ett självmord – även om det gäller en avlägsen släkting eller en ytlig bekant.

I numret medverkar fyra konstnärer:

* JOANNA LOMBARDS verk "Det är fortfarande ingen som riktigt vet - Jacqulinne 26.2.1956-14.1.1991" är en reminiscens över konstnärens avlägsna moster som arbetade som strippa och städerska i Marseille, och en dag svalde en stor mängd tabletter.
* PETER ECCHERS tre teckningar är hommages till den holländske konstnären Bas Jan Aders liv och arbete, och i en kort text beskriver han också den katolska vanitastradition han ser i Bas Jan Aders verk.
* BJÖRN LARSSONS verk "Snaran och Hunden" undersöker självmordshandlingen som strategi i en förändrad medievärld och populärkultur.
* MARIA SEWERIN illustrerar numrets tema med teckningar av deprimerade och destruktiva fiskar.

Materialet i Hjärnstorms temanummer om självmord är tänkt att fungera som underlag för en filosofisk och konstnärlig diskussion. Samtidigt vill vi också lyfta fram att det finns ett utvecklat preventivt arbete. Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska institutet bedriver i sin egenskap av expertenhet information, utbildning och forskning för att förebygga självmordshandlingar. NASP bildades 1993 och är numera dels en egen avdelning under Karolinska institutet, dels en avdelning inom Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting. Hitta NASP på www.ki.se/suicid.

Publicerad: 2009-01-06

Köp Hjärnstorm
Läs mer om Hjärnstorm i katalogen
Fler artiklar knutna till Hjärnstorm
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN


Annons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer