Björn Ehrlemark, Henrik Hiltula och Erik Järkil vid en vägg

”Arkitektur berör alla”

– Vi är på väg att bli arkitekter, säger Björn Ehrlemark, och självklart pratar vi därför om arkitektur. Varje dag dyker det upp, på lektionerna, över kaffet och på väg hem från skolan. Vi vill att den diskussionen ska leda till någonting mer än bara ännu en tenta. Därför startade vi tidskriften 4 ARK.

Björn Ehrlemark svänger runt ännu en krök och fortsätter vidare upp för nästa trappa. Jag följer honom hack i häl.

– Jag har pluggat här länge nu, men jag tycker fortfarande att det är svårt att hitta i alla de här korridorerna, säger han leende och rösten studsar mellan tegelväggarna.

Vi befinner oss på Chalmers, Göteborgs tekniska högskola. Slutligen öppnar Björn en dörr in till ett seminarierum. Bortre änden av rummet är fylld av böcker uppställda i rader och på den motsatta väggen hänger en stor whiteboard-tavla. Björn slår sig ned vid bordet, och följs av Erik Järkil och Henrik Hiltula. Tillsammans är de en del av tidskriften 4 ARK.

– Till viss del är tidskriften ett slags motrörelse till vår arkitektutbildning, som ett svar på vad vi tycker saknas, säger Henrik. Men rent praktiskt är vi samtidigt beroende av Chalmers. Det här är en naturlig mötesplats, vi använder material härifrån och studentkåren hjälper till med tryckkostnader. Det är lättare att snacka med företag om sponsring och prenumerationer genom att hänvisa till skolan – alla vet vad Chalmers är, det skapar förtroende.

Björn nickar instämmande, och betonar samtidigt att 4 ARK är något mycket mer än en vanlig skoltidning.

4 ARK har hittills kommit ut i två nummer, på tema Utopi respektive Landet. Inom kort kommer ett tredje nummer, denna gång med fokus på Kroppen. Temat väljs genom diskussioner i redaktionen och det ska enligt Björn vara ämnen som väcker frågor. Går det att prata om Utopi idag? Vad är Landet egentligen? Hur speglar Kroppen och arkitekturen varandra? Genom 4 ARK söker studenterna svar.

De tre redaktionsmedlemmarna berättar nöjt att lärarna var förvånade över deras val av teman. Men de står fast – det här är vad både de själva och andra arkitekturstudenter vill prata om.

skylt med inbjudan till möte om 4 ARKs fortsättning

Kroppen, temat till det nya numret, har redan diskuterats på skolan i flera månader. Björn, Henrik, Erik och de andra redaktörerna ordnar debatter, föreläsningar och workshops, och vill på så sätt skapa en bra grund för spännande artiklar. Genom det långa förarbetet sätts själva samtalsprocessen i fokus, vilket ligger till grund för ett ovanligt beslut jämfört med andra tidskrifter: att inte ha någon fast redaktion.

– Det finns en rad praktiska förutsättningar för att kunna göra 4 ARK: tidskriften är helt elevdriven och ibland försvinner folk på grund av tentaperioder eller utbytesstudier, vi saknar budget, vi är bundna till Chalmers etc. Så hur vi kan utnyttja det så bra som möjligt? frågar Björn retoriskt.

– Vårt bästa svar hittills är att låta det gemensamma samtalet här på skolan vara tidskriftens kärna. Därför har vi ingen fast redaktion, den förvandlas efter varje nytt nummer. Nya människor samlas till en ny redaktion och startar en ny diskussion, som förhoppningsvis leder till en ny tidskrift. Eller till någonting helt annat – det är upp till våra efterträdare att avgöra. 4 ARK kan bli vad som helst.

De första två numren av 4 ARK har getts ut i ett ganska traditionellt tidskriftsformat, fyra tryckark med text och bild, men det finns ingenting som säger att det kommer att fortsätta vara så. För med varje nytt nummer tillsätts en ny redaktion, en grupp på åtta nio personer, med uppgiften att organisera möten och främja samtalet – vart det samtalet leder eller vilken form det presenteras i är det ingen som vet.

– Vi är mycket mer än en tidskrift, sammanfattar Erik. Vi försöker vara ett öppet och levande diskussionsforum.

Henrik fortsätter:

– Det var några från första redaktionen som hade svårt att lämna ifrån sig tidskriften. Den hade blivit deras lilla barn. Men samtidigt är det redan inbyggt i systemet att det ska vara så. Och jag har faktiskt svårt att se några andra rimliga alternativ. Dessutom gillar jag tanken på ett ständigt överlämnande. Det skapar en bra dynamik.

Björn har varit delaktig i alla tre numren, Erik ingick i redaktionen för nummer två och Henrik medverkar i tvåan och trean. Det är den gamla redaktionen som utser den nya. Det främsta kriteriet är att man ska vara intresserad. I övrigt finns ingen särskild urvalsprincip. Om du har lust och engagemang är du varmt välkommen till 4 ARKs redaktion.

Henrik berättar vidare att de fått väldigt positiv respons från alla medverkande:

– Överlag blir de flesta väldigt glada över att någon verkligen läser vad de har skrivit och tar deras idéer på allvar.

– Det enda negativa vi fått höra är att vi har för få hus i tidskriften. Men 4 ARK handlar inte om hus. Vi diskuterar inte arkitektur som sådan, utan vårt förhållande till arkitektur, säger Erik.

Och även arkitektkontor och andra närliggande företag verkar gilla 4 ARK. Intresseorganisationen för Sveriges Arkitekter i Västra Götaland skickade till exempel ut förra numret tillsammans med sin medlemstidning, vilket fick 4 ARKs upplaga att öka markant. Samtidigt verkar ryktet om en ny och spännande tidskrift långsamt sprida sig även utanför Chalmers och arkitekturkretsarna.

– Jag blir chockad varje gång vi får en ny mejlbeställning – att en vilt främmande person vill läsa det vi har vi har skrivit. Och dessutom betalar för det. Jag tycker det är helt fantastiskt, säger Björn och skrattar.

– Gruppen människor som gör det här tillsammans är väldigt viktig, fortsätter han. 4 ARK har gett mig ett annat perspektiv på hur enkelt det är att göra saker. Och så längtar jag efter slutresultatet, att äntligen få hålla tidskriften i handen.

– Kärnan i arbetet är samtalet, understryker Erik ännu en gång, och att tydligt visa att arkitektur är så mycket mer än bara hus.

Henrik nickar instämmande.

– De flesta arkitekturtidskrifter är skrivna för andra arkitekter, vi vill göra en tidskrift som kan läsas av alla. Arkitektur är ständigt närvarande. Arkitektur berör alla.

de tre redaktionsmedlemmarna syns i rund spegel med tegelvägg bakom


Publicerad: 2008-09-24

Köp 4ARK
Läs mer om 4ARK i katalogen
Fler artiklar knutna till 4ARK
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer