Röda rummet 2-2008: Rent mjöl?

Svält uppstår inte den organiseras av spannmålshandeln, säger Johanna i Bertolt Brechts klassiska drama Den heliga Johanna från slakthusen. Den svält som Johanna syftade på var den ankommande depressionens svält i slutet av 1920-talet, då säd brändes för att priserna var för ”låga”.

Nu sprids återigen hunger och svält över den fattiga delen av världen. Ytterligare 100 miljoner människor adderas till de redan 850 miljoner människor som varje kväll tvingas att gå och lägga sig med tom mage.

Inte heller den här gången är det blinda naturkrafter som tagit människan i sitt våld. Nej, i stora drag stämmer Brechts sentens även idag. De som nu inkasserar jättevinster när vi upplever exempellösa prishöjningar på livsmedel är gigantiska jordbruksföretag som kontrollerar världsmarknaden och skrupellösa spekulanter på världens råvarubörser. ADM redovisade i sin senaste kvartalsrapport en vinstökning på 42 procent, Cargill 86 procent och Bunge hela 1964 procent.

Det är dessa tre företag som kontrollerar över hälften av världens spannmålshandel. Samtidigt dras allt mer pengar från aktie- och fastighetsmarknaderna till världens lukrativa råvarubörser. Enligt beräkningar har spekulationskapitalet på dessa börser ökat från 5 miljarder dollar år 2000 till dagens svindlande 175 miljarder dollar. Med snabba knapptryckningar trissas priser upp och livsnödvändig mat byter ägare parallellt med att nya miljoner fattiga döms till hunger.

FN:s stora livsmedelskonferens i Rom i början av juni angav inte heller någon väg ut ur krisen. Tvärtom ordinerades bara mer av den förödande nyliberala medicinen: ”Det internationella samfundet uppmuntras att intensifiera sina ansträngningar att liberalisera handeln med jordbruksvaror genom att minska handelshindren och den politik som ligger bakom marknadsstörningarna”.

I detta nummer av Röda rummet visar Ian Angus på möjliga lösningar i form av förslag från den globala bondeorganisationen Via Campesina. Det är förslag som riktar sig mot marknadens tyranni och livsmedelskolossernas strypgrepp – på vår väg mot framtiden fattar vi den heliga Johanna och Via Campesinas händer.

Skön sommar!
Redaktionen


INNEHÅLL:

KAPITALISMENS OFÖRMÅGA
Under senare tid har de globala livsmedelspriserna rusat i höjden på ett exempellöst sätt. Livsavgörande stapelgrödor såsom vete, majs och ris har på mindre än ett år blivit ungefär dubbelt så dyra. I spåren av prisökningarna har hungerkravaller spridit sig likt en löpeld över tre kontinenter. Ian Angus belyser de bakomliggande orsakerna, krisens förlopp och möjliga lösningar.

ATT LÄMNA OLJAN UNDER JORD
I juni 2007 lade Ecuadors regering fram ett banbrytande förslag som går ut påatt Ecuador avstår från att exploatera oljetillgångarna i nationalparken Yasuníi Amazonas, om världssamfundet ersätter landet för de uteblivna inkomsternafrån oljeutvinningen. Den officiella argumenteringen kopplar förslaget direkt till klimatfrågan. Kevin Koenig beskriver planen och dess implikationer.

HUR SKA ECUADORS ÖPPNA ÅDROR SLUTAS?
Ecuadors regim under Rafael Correa har försökt bryta landets beroende av USA, internationella banker och transnationella företag. Landet har allierat sig med Venezuela och Bolivia i handelsprojekt och gemensamma sociala välfärdsprojekt. Men samtidigt är regimens politik i konflikt med kraven från landets mäktiga sociala rörelser. Rolf Bergkvist skildrar det motsägelsefulla politiska skeendet.

KLIMAT OCH KAPITALISM
Vilket är sambandet mellan det kapitalistiska produktionssättet och klimathotet? Vilka planer har kapitalet för att möta denna planetens överlevnadskris?
Daniel Tanuro, belgisk agronom och marxist, diskuterar strategiska slutsatser i föredraget ”Att förändra världen, inte klimatet”, som vi återger i utdrag.

DEN FRÅNVARANDE POLITIKEN - I POLITIKEN
Anders Svensson recenserar Magnus Wennerhags avhandling "Global rörelse. Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar"

Publicerad: 2008-06-23

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer