Aorta 19 - omslag

Aorta nr 19

Aorta nr. 19 har tema "renässans" – ett begrepp som ofta tas för givet som bl.a. modernitetens startpunkt, antikens pånyttfödelse etc. – när det likväl även kan ses som döden för många ting, inte minst medeltidens traditioner och religiösa djup. Det är redaktionens förhoppning att numret belyser begreppet renässans både som problematisk epokindelning och i betydelsen pånyttfödelse i ett bredare spektrum.

Numret inleds med Christopher Rådlunds presentation av den skotska konstnären Jennifer Anderson (f.1975), en ung förmåga vars måleri illustrerar flertalet essäer numret igenom. Efter det kan vi läsa om Percivals tankar kring renässansfilosofen Giordano Bruno och följa med Håkan Sandell på en resa till aztekernas kultur under renässansen. Alexander Ibsen presenterar också i en längre essä sina tankar kring Don Juan och teaterns renässans. Jelena Selin skriver i sin tur om Petrarca och om dennes bestigning av Mont Ventoux.

Men här ryms som vanligt också andra perspektiv. Claes Ahlund har funderat över August Strindbergs och Verner von Heidenstams renässansgräl. Carl-Michael Edenborg har bidragit med en text om Carl-August Ehrensvärds försök med nyklassicism och Bill Coyle problematiserar New Formalism i USA och denna rörelses metriska potential.

Vi presenterar också fina tolkningar av unga och gamla poeter; exempel är Viveka Heymans översättningar av 1500-talspoeterna Maurice Scève och Joachim du Bellay, samt dikter av Anni Sumari (f.1965). Dessutom finner vi nytolkningar av såväl Sapfo som Pasolini, John Donne som Joost van den Vondel. Dessutom får Elena Schwarz/Sjvarts stort utrymme i detta nummer; Ronny Spaans har intervjuat både henne och Luuk Gruwez, och hela tre Schwarz-dikter finns att ta del av. För första gången bjuder vi också på musik – Augustin Mannerheim har översatt Heinrich Heines ”Der Doppelgänger”, tonsatt av Schubert.

Med anledning av Henrik Wergelands 200-årsjubileum i år har Henning Næss tagit sig an att studera Wergelands dikt ”Mig selv” – eller ska man snarare beteckna hans text som en diskussion med Wergeland själv? Döm själv.

Beställ ditt exemplar genom att e-posta den nye chefredaktören David Almer på retrogardism@gmail.com, alternativt betala in 120 riksdaler (Aorta + porto) till bankgiro: 297-7411. Glöm inte att ange vilket nummer du vill köpa samt din postadress.

Publicerad: 2008-06-03

Köp Aorta
Läs mer om Aorta i katalogen
Fler artiklar knutna till Aorta
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer