Röda rummet 1-2008: Jordens chans

Klimatfrågorna gör sig påminda hela tiden - och på olika sätt. När vi gör detta nummer är det plötsligt gråvinter utanför fönstren, efter den tidigare vårvärmen, och det är snart april. Man undrar ju...Tranorna vid Hornborgarsjön tvingas, enligt ornitologer, skydda sina ben genom att omdirigera blodflödet och genom sin förmåga att bilda glykolliknande ämnen i blodet mot årstidens rekyl.

Och där har vi kanske en del att lära. Även socialister måste i dessa dagar ha glykol i blodet, för det är kyliga vindar som blåser genom samhället.
I sjukvården sker tydliga klimatförändringar, kanske rentav ideologiska skred, som Maria Sundvall beskriver i sin artikel. Där härskar nyspråket; patienter är nu ”kunder”, marknadens inträngande blir ”reformer” och ”effektivitet och ”produktivitet” blir målen för verksamheten utan hänsyn till vårdinnehåll och resultat på hälsan. Allt för att bana väg för vinstintressena, till skada både för dem som vårdar och dem som mest behöver vården.

Mot de marknadsfundamentalistiska makthavarnas segerrusiga sturskhet måste alla vi som drabbas utveckla bärande strategier för att sätta oss till motvärn, för att sedan kunna gå vidare och formulera egna mål för vården – och för samhället i stort.

Vi tror kanske att vi då, för att framöver kunna slippa glykol i blodet, behöver värmande visioner. Ekosocialism, som Michel Löwy pläderar för i sin artikel, är en sådan. Även om mycket känns igen från tidigare teorier och strategier för en socialistisk framtid, så inskärper begreppet vikten av att en socialism värd och möjlig att kämpa för måste ta hänsyn till de ekologiska ramarna, och ha som mål att åtgärda de enorma miljöproblem som planeten föröds av. Förhoppningsvis kan artikeln starta en livsviktig debatt om hur ”utopin” kan bli verklighet.

Så håll till godo, kära läsare, kanske kommer det en vändning i klimatet. Kunde vietnameserna för några decennier sedan besegra världens mäktigaste militärmakt och befria sitt land så kanske nutidens alla undertryckta på jorden till sist kan se till så att det inte blir barbariet som segrar, utan mänskligheten.

/Redaktionen


Innehåll:

SJUKVÅRDSREVOLUTIONEN – om privatiseringspolitikens utmaningar.
Av Maria Sundvall

EKOSOCIALISM – jordens möjlighet?
Av Michael Löwy

Krönika: EU MILITARISERAR MOT KLIMATHOTET
Av Lars Henriksson

TETOFFENSIVEN – Vietnamkrigets avgörande operation
Av Phil Hearse

ATT UTMANA AVANTGARDET – Palm och modernismen
Av Per-Olof Mattsson


Publicerad: 2008-04-11

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer