Dags att säga något bra om kulturtidskrifter

I våg efter våg attackeras kulturtidskrifter och statens stöd till dessa. Som om kulturtidskrifter vore en övergödd ko som skulle må bäst av att slaktas på stubben. Som om kulturtidskrifter vore ett av vänsterns sista tillhåll, från vilket den snabbt ska rökas ut.

Den samlade mängden kulturtidskrifter har ingen given hemvist. Ska inte så ha. Brokigt och bråkigt gör sällskap med euforiskt och elegant. I det här sammanhanget brukar vikten av kulturtidskrifter kläs i ord som mångfald, eller varför inte citera från Kulturrådets hemsida: ”Kulturtidskrifterna är viktiga för demokratin. De ger plats för debatt och låter många olika röster komma till tals.”

Att försöka räkna antalet kulturtidskrifter är nästan lika svårt som att söka deras hemvist. Däri ligger också tjusningen. De kan bli mångåriga och få närmast ”intistutionella” drag eller bli värdefulla uppstickare. Jag vill påstå att tidskrifterna, var och en och gemensamt, utgör en värdefull intellektuell bank samt bidrar till det offentliga samtalet.

Och nu i kronor och ören: Knappt 17 miljoner fördelas till närmare 110 kulturtidskrifter. Slöseri? Nej, verkligen inte. Ett modernt syftande samhälle som vill erbjuda kultur och debatt i skiftande forum, på skiftande nivåer har råd med detta. Ett modernt syftande samhälle har råd med mycket mera.

Marknaden, hur vi än väljer att se på den, kan göra mycket. Men inte allt. Det kommer alltid att finnas sammanhang och yttringar där marknaden inte vill byta äpplen mot päron. Därav statligt stöd till kulturtidskrifter. Därav statligt stöd till mycken annan kultur.

Kultur kostar pengar. Självklart. Och vi har råd. Eller säg så här: I tider när politiken, ekonomin, regioner och mycket annat  centraliseras, har vi då råd att avstå från att så många röster som möjligt kommer till tals? Statsmakterna får oförskämt mycket tillbaka på de slantar som satsas på kulturtidskrifter. 

Och lönsamheten då? Ja, forum för intellektuella samtal, kritik och debatt kan vi egentligen inte få nog av. Eller ens mäta i pengar. Att det sedan kliar i fingrarna på vissa nyliberala debattörer att hitta lönsamhetstariffer och sätt att städa upp Tidskriftssverige får vi stå ut med.  

Dagens stödform vad gäller kulturtidskrifter är i behov av reformering. Här väntar två scenarion: Antingen ett arbete som värdesätter inslaget av kulturtidskrifter i det offentliga samtalet. Eller krav på slakt alternativt riktade eldstrålar mot oönskade redaktionsvrår.


Publicerad: 2008-02-14

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer