Porten in till Vitterhetsakademien

Vitterhetsakademien öppnar portarna för fornvänner

”Den 6 Mars 1906 fattade Vitterhetsakademien beslut om att börja utgivningen av en ny kvartalstidskrift som skulle ersätta Akademiens Månadsblad. Tidskriftens namn måste givetvis ändras och namnet blev Fornvännen.” 

Så inleder Gustaf Trotzig, redaktör sedan tio år tillbaks, den etthundrade årgången av Fornvännen. I samband med hundraårsjubileet påbörjades ett omfattande projekt, finansierat av Vitterhetsakademien, att digitalisera den samlade utgåvan. Sedan 21 november finns nu samtliga årgångar på webbsidan öppna för alla med tillgång till dator och uppkoppling.  

– Sammanlagt rör det sig om över 3.000 artiklar, säger Gustaf Trotzig från talarstolen i Vitterhetsakademiens ståtliga lokaler. 

Fornvännen är Sveriges äldsta och största tidskrift för antikvarisk forskning och kanal för Skandinaviens främsta arkeologer och medeltidsforskare. Merparten av artiklarna är skrivna på svenska, men många även på danska, norska, engelska och tyska, och berör frågor kring byggnadsundersökningar, ikonografi, kulturminnesvård, runologi etc. Vid sidan av artiklar stoltserar Fornvännen med Nordens största recensionsavdelning inom ämnet.  

Chefsbibliotekarie Kerstin Assarsson-Rizzi, ansvarig för digitaliseringsprocessen, byter av Gustaf framme vid talarstolen och låter en storbildsprojicering av Fornvännens webbsida glittra mellan kristallkronorna. Med hjälp av sökmotorn SiteSeeker kryssar hon sig pedagogiskt fram i Fornvännens gedigna förflutna. 

Invigningen avslutas med en avtackning av redaktören Gustaf Trotzig, som efterträds av Lars Larsson. Karmstolarna i rött och vitt skjuts tillbaks in under långborden och det firas i champagne på silverbrickor. 

Det är ett imponerande arbete som ligger bakom digitaliseringen av Fornvännen och en utmärkt initiativ att tillgängliggöra tidskriften på nätet. Det är bara att hoppas på att fler tidskrifter har möjlighet att följa Fornvännens goda exempel.  

Publicerad: 2007-11-22

Köp Fornvännen
Läs mer om Fornvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Fornvännen
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer