Röda rummet 2-07: Perspektivrubbning

I dagens läge, när mediemakten alltmer flyter samman med den politiska och ekonomiska makten, präglas den bild som i vardagslag förmedlas inte så sällan av tre ”F”: Förtigande, Förenkling och Förvrängning.

När mer eller mindre hela den etablerade pressen i våras basunerade ut att regeringen i Venezuela var i färd att ”stänga en TV-kanal”, och beskrev det som ”ytterligare ett steg mot diktatur”, när det i själva verket handlade om att denna TV-kanal inte fick något förnyat tillstånd i det offentliga marknätet, men att det stod den fritt att fortsätta sända över kabel eller satellit, var det ett tydligt exempel på förvrängning.

I sin artikel i detta nummer av Röda rummet skriver Rolf Bergkvist att fattigdomen i Venezuela under Hugo Chávez tid vid makten reducerats med en tredjedel och att 70 procent av befolkningen idag har tillgång till gratis sjuk- och hälsovård. Att man nästan aldrig i etablissemangsmedia kan läsa om detta är å andra sidan ett exempel på förtigande.

Täckningen av konflikten i den västsudanesiska provinsen Darfur – dit svenska militära förband sannolikt kommer att skickas om ett par månader för att ingå i en FN-styrka – är ett exempel på förenklad journalistik. I en undersökning om vilka tre ämnen som behandlades mest frekvent av svensk media under förra året hamnade Darfur på tredje plats – efter Irak och melodifestivalen. Trots att ämnet ägnas stort utrymme kännetecknas beskrivningarna av det politiska skeendet av förenkling. Att det bakom de humanitära tragedierna pågår ett storpolitiskt spel, där Afrikas naturtillgångar – inte minst olja – ligger i potten, det är fakta som man måste söka sig till kritiska vänstertidningar för att finna. Den sudanesiska regimens ansvar för svälten och dess stöd till Janjaweedmilisens övergrepp skildras i de etablerade medierna. Däremot får vi sällan veta något om att även rebellgrupperna i Darfur, och inte bara Janjaweed, utför övergrepp mot civilbefolkningen och om den komplicerade bakgrunden till de lokala konflikterna mellan folkgrupper och hur dessa hettas upp av stormaktsintressen – Darfur i en brännpunkt mellan konflikter om vattenhål och betesmark och geopolitisk rivalitet om oljekällor.

Vår övergripande målsättning är att i Röda rummet i någon mån kunna ge läsaren alternativa perspektiv vid sidan av etablissemangsmedias gigantiska flöde av förtiganden, förenklingar och förvrängningar.

Välkommen in.

/Redaktionen

INNEHÅLL:

VENEZUELA
– Mot en socialistisk ekonomi?
Venezuela är det land i Latinamerika där hela det kapitalistiska produktionssättet ställs i tvivelsmål. Rolf Bergkvist nagelfar tillståndet i den venezolanska ekonomin, vad det är som egentligen hänt och vad det finns för framtidsperspektiv

BRÄNNPUNKT DARFUR
– Ett nytt kallt krig om oljan
Befinner vi oss i början av en ny kapplöpning om Afrikas rika naturtillgångar, en rivalitet mellan framför allt USA och Kina? I nedanstående artikel försöker Vijay Prashad – med ett
speciellt fokus på Darfur – att ge gestalt och bakgrund till denna motsättning.

OMLÄSNINGEN:
VANMAKTENS KLARSYN
När Lars Forssell dog prisades hans gärning för dess stora spännvidd – mellan akademi och schlagerfestival. Per-Olof Mattsson har återvänt till en i nekrologerna mindre omnämnd
gärning; den politiske diktarens.

KLIMAT OCH KLASSPOLITIK
Är klimatförändringarna en politisk fråga bortom samhällsklasserna? Eller kräver klimatpolitik ett klassperspektiv? Ekonomen Andy Kilmister resonerar utifrån en marxistisk horisont.

DET VAR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!
Att över tre miljoner svenskar skrev på en namninsamling för amerikanskt bombstopp och
att alla riksdagspartier ställde sig bakom detta visar på vilken opinionsbildande kraft FNL-rörelsen var. Åke Kilanders bok Vietnam var nära är ett försök att skriva rörelsens historia. Kjell Östberg granskar försöket.

KONGO
– i skuldsättningens bojor
Demokratiska Republiken Kongo erbjuder ett skolexempel på verkningarna av internationell
Skuldsättning. Eric Toussaint and Damien Millet visar på maktspelet bakom de demokratiska kulisserna.

Recensioner:

Mediakommersialism och demokrati
”Det brukar sägas att den fria pressen är ett nödvändigt inslag i ett demokratiskt samhälle. Det är ett påstående som kan låta självklart. Men vad är egentligen en ”fri press”? Och vad menas med ett demokratiskt samhälle? De försåtligt enkla begreppen är inte så enkla.
Det illustreras slående och…”
Gunnar Wall recenserar Lögn, förbannad lögn och journalistik

Solidaritetens ambassadör
”Där jag sätter min fot är svenskt territorium, var något de chilenskamilitärerna ofta fick höra och vissa blev så osäkra att de inte visste…”
Timo Raftsjö recenserar Svarta Nejlikan

Publicerad: 2007-10-01

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer