Ny ordförande, ny ordning?

Hej, Arne! 

Kul med en ny ordförande för referensgruppen för stöd till kulturtidskrifter. Och kul att du inte är hämtad från någon av de tidskrifter som i tid och kronor tilldelats mest pengar från stödformen och att du därigenom inte är föremål för jävsdiskussion. Som frilansskribent och samhällsdebattör, samt med tanke på dina tidigare uppdrag som chefredaktör och kulturredaktör, är du säkert mån om att hålla handen på avstånd från syltburken.

Självfallet är vi nyfikna på om du har tagit del av den senaste tidens debatt och diskussioner som har förts kring stödformen, bland annat i Komma, Tidningen Boken och på tidskrift.nu.

I stort har kritiken berört följande:

· Att ledamöter i referensgruppen varit/är jäviga.

· Att vissa  tidskrifter i praktiken har kunnat ”abonnera” på stöd i flera decennier och att några av dessa dessutom tillhört de som fått mest bidrag.

· Att stödformen, som inte genomgått några avgörande förändringar på fyrtio år, borde vitaliseras. Vara en stödform för det tidskriftsklimat som råder här och nu.

Med tiden och när du blivit varm i kläderna som gruppens ordförande vore det intressant att få veta dina åsikter. Hursomhelst hoppas jag att du tar intryck av ovan nämnda diskussion och kritik. Låt mig därför rekommendera följande nummer av Komma, nr 3/05, 4/05, 1/06, 2/06 samt 3/06.

Med vänlig hälsning,

Peo Rask

P.S. Arne heter Ruth i efternamn och texten är hämtad ur Komma 3/07.

Publicerad: 2007-09-21

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer