Horisont2/07

kortintervju | Tony Elgenstierna

notiser

intervju | Hanna Mehtonen-Rinne

det litterära receptet

heidis hörn

tema | Solveig von Schoultz

Maria Antas: Under övermaktens blick

Peter Nynäs: Tillit, rörelse och förvandling i von Schoultz poesi

Heidi von Wright: Ingenting ovanligt

Tomas Löthman: Solveig von Schoultz – mor av vinterkriget

Inga-Britt Wik: Två tidigare opublicerade dikter

Solveig von Schoultz: Tidigare opublicerade dikter

Poeterna om von Schoultz poesi: Agneta Pleijel om Vid Vattenhållet

Poeterna om von Schoultz poesi: Marie Louise Ramnefalk om Porträtt

Poeterna om von Schoultz poesi: Ingrid Kallenbäck om Flygfärd

Solveig von Schoultz generationskamrater

Pål Ahrén: Estuarium

Hans Boij: 31 oktober 2006

Rauno Aho: Vore det nya blott nytt nog

Zoltán Veress: Poeten och hans väg från det särpräglade till det universella

Sándor Kányádi: Dikter

Thekla Knös: ur Den högre kokkonsten

Maria Björkman om Betryggande avstånd

Jan Hoff om DAMM Nr 1 2007

Arne Säll om På resa med Herodotos

Arne Säll om Livsklättraren

Arne Säll om Försvinnarna

Stefan Hammarén om Elden är tusentals år

Jan Hoff om Hjärtats skrifter

intervju | Kaj Korkea-aho

intervju | Les Murray

Les Murray: Science fiction

vem skrev det här?

intervju | Mohamed Omar

saxat

sista ordet

lidåkers klassiker

hjärnornas kamp | horizon 2017

Publicerad: 2007-09-05


Läs mer om Horisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Horisont
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer