Axess mot OEI i ny debatt

Ja, ingen kulturintresserad har väl kunnat undgå att det pågår en poesidebatt nu igen och att den i viss mån rör sig kring Axess chefredaktör Johan Lundberg och tidskriften OEI. Vi sammanfattar debatten so far för alla kulturtidskriftsintresserade och ger er några länkar för vidareläsning.

Det började med att Johan Lundberg skrev en artikel i Expressen den 22 maj med rubriken Poesi? där han hävdar att den unga seriösa skönlitteraturen är marginaliserad i svensk samtidsdebatt. En viktig orsak till detta är, menar han, att kritiker och författare är fångna i en avantgardistisk tankefigur där oppositionella gester blivit självändamål:

"Ser vi till lyrikutgivningen, domineras den av föregivet avantgardistiska formexperiment, med rötter i 60-talets konkretism och så kallade languagepoesi. De stora förlagen ger nästan uteslutande ut ung poesi som är relaterad till kretsarna kring tidskrifterna OEI och Glänta. Varför har utgivningen blivit så strömlinjeformad? Svaret finns i de nätverk som författarna runt dessa tidskrifter byggt upp."

Johan Lundberg får svar i Dagens Nyheter ett par dagar senare, av en av dem som han utpekar som nätverksanslutna, poeten och kritikern Anna Hallberg. Hon menar att Lundberg ägnar sig åt konspirationsteorier och tycker det är märkligt att han

"inte förhåller sig till det faktum att OEI är ett omfångsrikt magasin som omfattar ca 4 000 tättskrivna textsidor i folioformat. Att klumpa samman alla de författare, konstnärer, översättare och skribenter som genom åren medverkat i OEI – och samtidigt tillskriva dessa hundratalet personer en likriktad gemensam agenda – är aningen lättvindigt."

Johan Lundberg svarar i sin tur i Dagens Nyheter och sedan kommer en hel mängd röster och vill vara med i leken:

Jenny Högström undrar i Helsingborgs Dagblad vad som är så provocerande i det som OEI gör, Malte Persson skriver i Expressen att det vore fint om det fanns fler lika aktiva forum, med annan poetisk inriktning, men att det inte är OEI:s fel om de inte finns, Lars Mikael Raattamaa tycker att den svenska litteraturen är bättre än någonsin och Jenny Tunedal försvarar Anna Hallberg, båda i Aftonbladet, medan Krister Gustavsson i Expressen ser det som ett större problem att kultursidorna i allt mindre grad intresserar sig för att publicera kvalificerade recensioner.

Curt Bladh på Sundsvalls Tidning talar om poesins vilsenhet och tycker att det är lite för enkelt att skylla allt på OEI och sedan skriver Anders Johansson i Expressen att:

"Mitt i debatten dimper ett nytt nummer av OEI ner. Lika irriterande oöverskådligt som vanligt. Jag läser några ambitiösa recensioner, en inspirerande essä av Aris Fioretos, delar av en text av de Certeau, med mera – en bråkdel av numret, men tillräckligt mycket för att ett citat ur 70-talstidskriften Vargen ska få en ny träffande innebörd: 'Enda sättet att få efterföljare är att springa snabbare än dom andra!'
Om en tidskrift som OEI drar till sig unga författare är det för att man just nu springer så mycket snabbare än låt säga DN:s kultursida. Så skyll dig själv Lundberg. Du får springa snabbare!"

Och inte nog med det: I Smålandsposten undrar Mikael Askander om vår tids nya parnass stavas OEI, Pelle Andersson på Aftonbladet vill att kritikerna ska bli lika politiska som den litteratur de är satta att förstå och Ingrid P Bosseldal på Göteborgs-Posten anser att det konstrueras falska motsatspar och menar att den unga svenska skönlitteraturen, i alla möjliga schatteringar, mår ovanligt bra. I Helsingborgs Dagblad har så Jenny Högström i ytterligare en artikel bestämt sig för att kalla allithop för OEI-debatten och menar att "så går det när man gör tunga och svåröverskådliga nummer, som intresserar, involverar och irriterar."

Johan Lundberg förtydligar till sist den 31 maj i Expressen, i en artikel med rubriken Poesins diktatur, att han inte alls har talat om någon sammansvärjning, men framhärdar i att det finns kotterier som är repressiva:

"Pounds imagister och Monets impressionister i all ära – men vad de slogs mot var ju etablissemangets kotterier, som var lika låsta i en rigid förförståelse av vad en dikt eller en målning var, som OEI-kotterierna är just nu."

Förutom alla dessa artiklar så har även en hel del bloggare kommenterat debatten fortlöpande, som Malte Persson på Errata, Annina Rabe på Shampoo Rising och Mohamed Omar på Doctor Alazerius.

Vi får väl se hur debatten utvecklar sig, men förhoppningsvis fortsätter de båda tidskrifterna Axess och OEI att jobba på under tiden i gammal sedvanlig god stil.

Publicerad: 2007-06-02
Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer