Röda rummet 1/07:kolonialvåld

Kära läsare

År 1899 skrev Rudyard Kipling den sedermera klassiska dikten ”White mans burden”:
”Tag upp den vite mannens börda
och skörda vad han alltid får:
hån från dem ni bättrar,
hat från dem ni skyddar,
skri från skaror ni tillmötesgår.
O långsamt! hån mot ljuset.
Varför för ni oss från träldom,
från vårt älskade egyptiska mörker”

Dikten kom till i ett försvar av USA:s ockupation av Filippinerna. Själva uttrycket ”den vite mannens
börda” kom framgent att användas av de härskande som ett sätt att legitimera kolonialism och västerländsk överhöghet. Den vite mannen hade en civilisatorisk uppgift i att ta ”infödingen” i handen och leda honom mot ljuset.
När försvarsmaktens insatschef, Jan Jonsson, idag säger att ”vi ska dela bördan med andra länder”, i en argumentation för att Sverige skall skicka stridsflygplanet JAS/ Gripen till Afghanistan, låter det som ett eko av Kipling och en svunnen tid. Jonssons uttalande är dock en avspegling av den kursändring som svensk utrikes- och försvars-politik gradvis genomgår. Från att under decennier varit en del av imperialismens bakre linjer – vapenexport, underrättelsetjänst, fältsjukhus, etc. – flyttar nu Sverige fram sina positioner till en mer aktiv roll i det direkta stridsfältet.
Att svensk trupp utför offensiva operationer under amerikansk kommando i ockupationens Afghanistan är en tydlig signal om detta. Ett annat tydligt tecken är att Sverige i kriget mot den så kallade terrorismen anslutit sig till NATO:s insatsstyrka. Från och med i sommar ska en svensk korvett göra tjänst i Medelhavet under NATO-flagg.
Nu i maj står dessutom Sverige värd för denna insats­styrkas marinövning i Östersjön, den största manöver i dessa vatten sedan kalla krigets dagar. Övningen kommer att föregås av ett planerings-möte i Göteborg 10-13 maj med en mängd krigsfartyg på plats.
Steg för steg dras Sverige allt djupare in i imperialismens krig – det är hög tid att säga ifrån!

/Redaktionen


Innehåll:

Boliva - svikna förhoppningar
en kritisk balansräkning över Evo Morales och MAS förstå år vid makten.
Av Rolf Bergkvist

Frantz Fanon – den koloniala frigörelsens uttolkare
omläsning av ”Jordens fördömda”. Av Per Olof Mattsson

Kina – drakens hemlighet. Om Kinas ekonomiska och politiska läge idag
Av Au Loong-Yu

Ur Arkivet: Imperialism nu och då:Falklandskriget. Resolution antagen av Socialistiska Partiet 1984

Bokrecension
Våldets argumentationsteknik
Reza Chitsaz recenserar Humanitär Imperialism
Av Jean Bricmont

Publicerad: 2007-04-25

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-12-08
Signum 8

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

Äldre resuméer