Essän juryn letade efter

Vid senaste bokmässan blev det ingen utdelning av Sveriges Essäfonds essäpris, bland annat på grund av bristande intresse att nominera bidrag. Inför kommande nomineringsrunda vill därför Komma redan nu ta tillfället i akt och nominera Maria Küchens diktessä Stenen låter sig ristas.
Läs den och ni förstår varför.
I övrigt spretar numret åt diverse håll; som det brukar göra och som kanske är vårt signum. Vi bygger gärna från ovan, från sidan, från alla möjliga håll. Utan murad grund får poesin fria tyglar via Jonas Brun, Roger Melin, Daniel Gahnertz, Bengt Berg och Ulrika Vallgårda.
Prosadikter av Jonas Brun och Jonas Doll.
Noveller av Birte Ågren och Fredrik F. G. Granlund.
Fotografier av Håkan Gidlöw.
Maria Vedin om arbetarförfattare.
Blograpport från Beirut av Mazen Kerbaj.
Och så lite obligatoriskt ”tjat” om kulturtidskriftsstödet ...
Trevlig läsning!

,

Enstaka nummer 50 kr + porto = 70 kr
Prenumeration 4 nr/år
150 kr för privatpersoner
250 kr för institutioner
Plusgiro: 38 36 89 – 7


Publicerad: 2006-10-02

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer