Essän juryn letade efter

Vid senaste bokmässan blev det ingen utdelning av Sveriges Essäfonds essäpris, bland annat på grund av bristande intresse att nominera bidrag. Inför kommande nomineringsrunda vill därför Komma redan nu ta tillfället i akt och nominera Maria Küchens diktessä Stenen låter sig ristas.
Läs den och ni förstår varför.
I övrigt spretar numret åt diverse håll; som det brukar göra och som kanske är vårt signum. Vi bygger gärna från ovan, från sidan, från alla möjliga håll. Utan murad grund får poesin fria tyglar via Jonas Brun, Roger Melin, Daniel Gahnertz, Bengt Berg och Ulrika Vallgårda.
Prosadikter av Jonas Brun och Jonas Doll.
Noveller av Birte Ågren och Fredrik F. G. Granlund.
Fotografier av Håkan Gidlöw.
Maria Vedin om arbetarförfattare.
Blograpport från Beirut av Mazen Kerbaj.
Och så lite obligatoriskt ”tjat” om kulturtidskriftsstödet ...
Trevlig läsning!

,

Enstaka nummer 50 kr + porto = 70 kr
Prenumeration 4 nr/år
150 kr för privatpersoner
250 kr för institutioner
Plusgiro: 38 36 89 – 7


Publicerad: 2006-10-02

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019

Äldre resuméer