Omslag nr 15

Aorta nr 15

Äntligen! Äntligen fick vi göra det här temanumret om Kärlek som hägrat så länge vid horisonten. Ämnet är förstås helt omöjligt att ringa in på futtiga 122 sidor men numret motiverar inte sin utgivning i något anspråk att vara heltäckande – snarare vill vi se detta nummer som en vitaliserande injektion i det skandinaviska poesiklimatet. En plats att dröja vid, och inspireras av.

Nyskrivna kärleksdikter ser man sällan i litterära tidskrifter nuförtiden. Därför är det särskilt glädjande att vi här kan presentera nyskrivet material av Pia Tafdrup, Gunnar Harding, Bo Gustavsson, Anni Sumari och Ronny Spaans. Och helt nygjorda översättningar av samtida poeter som Yehuda Amichai, Parveen Shakir och Nizar Qabbani. Nygjorda tolkningar finns det annars gott om i numret: Från världens förmodligen äldsta nedtecknade kärleksdikt på sumeriska, via Hipponax och Vergilius och vidare över italiensk renässans till Pasolini, James Merrill och Robert Graves.

Men vad vore kärleken i kulturen utan dess dunkla krafter? Här presenteras också tidigare otryckta dikter av Emil Kléen och Magnus Halldin ger oss frustratens ingång till en möjlig framtida antologi. Större resonemang om kärlekens väsen finns i Joakim Grönesjös presentation av skillnaderna i kärleksuppfattningen i västerländsk och österländsk kultur och i Asbjørn Aarnes text som via Levinas presenterar kärlek som omtanke.

Och ändå ryms här mer. Tag och läs!


Publicerad: 2006-09-27

Köp Aorta
Läs mer om Aorta i katalogen
Fler artiklar knutna till Aorta
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer