En efterlängtad tidskrift

Den retrogardistiska tidskriften Aorta återuppstår, meddelar redaktören Carl Forsberg i ett mail till oss i februari. Det var fem år sedan ett nummer kom ut och vi blir förstås nyfikna på vad som har fått tidskriften att komma igen.

– Den tog inte farväl, den bara dog, säger Carl på telefon från Göteborg. Men jag har hela tiden, mest på skämt, sagt att Aorta skulle återuppstå. Det är många som har önskat det. Och faktum är att det fanns oerhört mycket kvar att göra, särskilt inom poesin.

Av den anledningen kommer Aorta att fokusera på lyrik i början av utgivningen – hela första året ska ägnas nästan helt åt poesi. Det nummer som dyker upp nu i mars blir det trettonde sedan starten. Det allra första kom 1997. Och idén till tidskriften uppstod ur Håkan Sandells och Clemens Altgårds Om retrogardism, en stridsskrift om poesins väsen och funktion.

I förordet till det kommande numret av Aorta förklaras retrogardism som ett sätt att lyfta fram inspirationen och hantverkskunnandet, som en dynamisk syn på traditionen, och Carl talar också om ett svenskt-norskt nätverk och ett diskussionsklimat som har vuxit fram ur Sandells och Altgårds poetik.

– Retrogardet plockar upp sådant som blir förbigånget av vår samtid; det kan vara så vitt skilda strömningar som nygotik, klassicism, romantik, dekadens, symbolism eller min egen favorit: medeltida sufisk poesi. Så det finns ingen enkel definition, men jag skulle vilja säga att retrogardet, det är det som växer ur tidskriften Aorta. Där kan var och en själv hitta sin egen definition.

Det som skiljer retrogardismen från annan samtida poesi är strängheten, enligt Carl, idén om att skapandet inte är kontaktlöst utan står i förbindelse med forna tiders kvalitetskrav.

Men står inte all konst i kontakt med traditionen på ett eller annat sätt, även hos en avantgardistisk tidskrift som till exempel OEI?

– Jag tror att både Aorta och OEI har gjort samma instinktiva analys, säger Carl, och den går ut på att vi befinner oss i en kulturens kris. OEI söker sin väg, vi söker vår, men egentligen är vi två grenar på samma träd. Jag tycker det är väldigt bra att de gör det de gör och önskar dem all lycka.

Aorta kommer från och med nu att bli en kvartalstidskrift med norsk-svensk redaktionskommitté. I den ingår David Almer, gymnasielärare från Stockholm, Ronny Spaans, poet från Oslo, och Eirik Lodén, kritiker och prosaförfattare från Stavanger. Tidskriften ges ut i ett mer generöst format än tidigare och med ett brett innehåll, språket blir både norska och svenska och numren kommer att organiseras efter vittfamnande teman – till exempel Kärlek och Mystik.

En bred, allmän kulturtidskrift ... Är det möjligen så att ni vill axla den fallna manteln från Artes, BLM och Allt om Böcker?

– Ja, varför inte? säger Carl. Men vi vill lägga till en extra krydda: en långt gången kulturanalys.

Etiketten retrogardism kommer att vara det som håller samman projektet och Carl tror att det kommer att bli en styrka och skapa tilltro i längden. Aorta är en allmän kulturtidskrift som ändå inte är allmän.

– Jag ser retrogardismen som ett långsiktigt projekt, säger han. Jag skulle inte bli förvånad om vi hade 2.000 prenumeranter om ett år. Det här är en efterlängtad kulturtidskrift.

Publicerad: 2006-02-26

Köp Aorta
Läs mer om Aorta i katalogen
Fler artiklar knutna till Aorta
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer