Röda rummet 4-05: Synvändor

Frihet! Jämlikhet! Klassamhällets avskaffande! Är det en abstrakt utopi? Eller en konkret målsättning för arbetarrörelsens och socialisters strävan?

På sjuttiotalet rasade i landet en debatt om ett förslag till löntagarfonder, som måhända vidrörde bägge dessa perspektiv. Var det kanske, bortsett från det konkreta förslaget i sig, de ”utopiska” drömmarna som väcktes? Ett samhälle där kontrollen över produktionen läggs ”i hela folkets händer”

Vad kan vi lära när vi tittar tillbaka på detta? Hade samhället sett annorlunda ut om fondförslaget genomförts? Ett första steg mot en socialistisk utveckling? Eller bara ett av flera anonyma inslag i den flora av fonder som idag agerar på marknaden?

Göte Kildéns artikel i det här numret lämnar kvar en känsla av att den kanske avgörande bristen med ”löntagarfondssocialismen” var dess karaktär av skrivbordsprodukt, som det inte var möjligt att kämpa för ”på golvet” .

Men samhällsklimatet var ett helt annat än idag. Då, i spåren av verklig kamp i stora arbetarstrejker i gruvor och skogar, fördes debatten på allvar om vem som ska styra produktionen.

Idag får vi gå till länder långt från vårt eget för att hitta en avancerad debatt om vilka strategiska nycklar som behövs för att nå vidare mot ett annat samhällssystem. I Venezuelas ”bolivarianska revolutionen” ser vi en samhällsförändring - med bland annat alfabetisering och bred folklig organisering - där slutpunkten ännu är okänd. Den har sitt ursprung i president Chavez egen regeringspolitik men möter entusiastiskt masstöd både bland landets egen fattigbefolkning och internationellt. Vad behövs för att detta förs ett steg till? Vad behövs för att det venezuelanska folket ska ta det avgörande språnget över floden?

Det är måhända helt halsbrytande att dra paralleller mellan svenskt sjuttiotal och Venezuela av idag, men kanske ställer båda händelseförlop-pen samma avgörande fråga: den om aktiva socialisters roll för att bidra till att politiskt utveckla en okuvlig rörelse underifrån, som till slut är förmögen att ta över både den politiska och ekonomiska makten.

Innehåll:

Michel Husson, En jätte föds - vart går Kina?
Göte Kildén, Revolution på svenska? – löntagarfondstriden i backspegeln
Gunnar Pettersson, Paradoxen - Vitrysslands demokratur
Maria Sundvall, Vansinnets historia - om psykiatrin under ett sekel

Och så bokrecensioner om krig, kamp och poesi

Publicerad: 2005-12-29

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer