Röda rummet 3/2005: Inhägnade drömmar

När vi för det här numret scannade in en text ur antologin Copy Me skrev scannern meningen
”Skivindustrin, filmindustrin och mjukvaruindustrin $nyftar och snörvlar alla i högan sky när deras produkter kopieras”. Som vore det där dollartecknet en uppmuntrande blinkning med vänsterögat åt redaktionen från själva produktivkrafterna.

För den storföretagsledda världsordningen blir de ökade tekniska möjligheterna att mångfaldiga och fritt sprida information av olika slag ett allt större hot. Nu går de hårt fram för att ta kontroll över den fria informationspridningen och privatisera den till ”intellektuell egendom”

Med bland annat alltmer långtgående och absurd patentering av ”immateriell egendom” och förbudslagar mot nedladdning och kopiering ska dominansen över information och spridning av kunskap upprätthållas. När polisraider slår till mot ”piratkopierare” blir kontrasten mot propagandabilden om kapitalismen som frihetens missionär på jorden närmast löjeväckande tydlig. Tankarna går snarare till en totalitär orwellsk Storebror som övervakar ”tankebrott”.

Vi ägnar en betydande del av detta nummer åt att belysa denna motsägelsefulla utveckling. Flera av skribenterna beskriver det som sker som en ”ny inhägnad”. Denna gång riktad mot våra gemensamma tankar, idéer och kunskaper, som ska stängslas in och inlemmas i vinstjakten.

Försvaret av denna ”intellektuella allmänning” är kanske i sig revolutionerande. För allt som en människa gör eller skapar sker efter att man tagit del av ett gemensamt mänskligt arv av erfarenheter.

Kampen för informationens frihet kan därför i sin förlängning bli en kamp mot den ingrodda borgerliga myt – att det är enastående individer som skapar konstverk, företag, historia – en myt som i olika ideologiska former utgör förevändning för mycket av samhällets orättvisa makt- och inkomstfördelning: om kunskapen är ett gemensamt arv varför ska en i samhället tillfälligt välnischad användare få större andel av dess frukter?

Tanken är fri, och spridningen kommer inte att låta sig dämmas upp. Gemensamt och rätt förvaltad kan ett ökat ”subversivt” informationsutbyte hand i hand med konkret motstånd mot försämrade livsvillkor forma alltmer bärkraftiga samhällelliga framtidsalternativ i allt fler människors idévärld. Varför inte riva alla stängsel och utöka allmänningarna till alla områden?

Innehåll nr 3/05

Innebörden av Ordfrontstriden – Mikael Nyberg
Digitalt Uppror – Lars Henriksson
Allmänningar och folkrörelser – Jan Wiklund
Marxism och religion - Michel Löwy
Bokrecensioner med mera
Publicerad: 2005-09-28

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-12-08
Signum 8

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

Äldre resuméer