Så här fördelas tidskriftsstödet 2006

Den 15 september var deadline för att söka produktionsstöd till kulturtidskrifter hos Statens kulturråd. Bidragen gäller för 2006, men redan i tidskriften Komma nr 3/05 går det att läsa hur bidragen kommer att fördelas.
Mest kommer Ord & Bild och Paletten att få. De har tillhört bidragstoppen ända sedan statligt stöd till kulturtidskrifter infördes. Referensgruppens ordförande är för övrigt David Karlsson, före detta redaktör och ansvarig utgivare för Ord & Bild.
Garanterade pengar är även tidskrifterna Ariel, Häften för kritiska studier, Lyrikvännen, Orkesterjournalen, Paletten och Pockettidningen R. De har nämligen fått bidrag i samtliga år sedan 1971/72.
Även Film International, Jury, Teatertidningen och Opera får bidrag. Det har de nämligen fått i alla år under 25-30 års tid.
Det statliga stödet till kulturtidskrifter har varit i bruk sedan mitten av 1960-talet. De tidskrifter som fanns på plats när bidraget infördes har i praktiken kunnat ”abonnera” på stöd. Att det sedan – under åren, decennierna – har startats otaliga nya tidskrifter är underordnat av att gammal är äldst och belönas därefter.
Det nuvarande bidragssystemet är minst sagt förlegat och skulle enkelt bytas ut mot en tombola. Dela stålarna i önskat antal potter och låt sedan Fru Fortuna sköta resten. Det vore mera kulturpolitik än den som blåkopierats sedan 1970-talet, anser Peo Rask som svarar för Kommas granskning av det statliga stödet till kulturtidskrifter.

Mera om innehållet i Komma nr 3/05:
Magnus Borg fortsätter sin serie om metaforer och har den här gången kommit till stjärnan. Dikter av Anjum Hasan, Pär Hansson, Eric Pauli Fylkeson, Daniel Bernhoff och Sven Nyberg. Noveller av Zac O’Yeah, Anna Hallvarez och Tomas Kindenberg.
Övrigt: Cecilia Liljeqvists författarskola, del 3. Hon är i högform! Och så introducerar vi Boggen, jo ni läste rätt. Vi boggar när andra bloggar. Och vad som är skillnaden/likheten får ni själva avgöra.

Trevlig läsning!


Publicerad: 2005-09-20

Köp Komma (Nedlagd)
Läs mer om Komma (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Komma (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer