Röda rummet 1 2005: Onda handlingar

Finns det egentligen någon sanning? Över en morgontrött fika mitt i stressen med att sammanställa detta tidskriftsnummer utbryter en filosofiskt anstruken ordväxling i redaktionsgruppen. Korrekturläsningen av numrets texter – med frågor om allt från grunden till människans onda handlingar till sökandet efter en möjlig orsak bakom krigets fasansfulla slaktande – har fått igång sinnena.

Samtalet snirklar sig vidare till funderingar om hur långt vetenskapens möjligheter till – och anspråk på – att besvara livets stora frågor sträcker sig. Och vilken vetenskap är vetenskap? Är även marxismen en social konstruktion? Under loppet av några minuter genomgår redaktionen en inre kris, vilken övervinns med hjälp av nya uppslag för kommande teman att behandla i Röda rummet. Vetenskap, ovetenskap och vetenskapsteoriska synsätt blir en given framtidstråd.

Fikastunden är över, korrekturläsande och bildletande återupptas. Tills vidare nöjer vi oss med den målsättning vi uttryckt så många gånger förut: tidskriftens uppgift är inte att leverera färdiga svar utan att ställa viktiga frågor och få igång grundliga och undersökande samtal. Och därmed se bakom, och utmana, etablerade ”sanningar”.

I exempelvis den dominerande politiska sjukvårdsdebatten dyker nu allt fler debattörer upp som ”slår fast” att det i sig är något bra att få in vinstintressen i vården, och som därmed försåtligt förskjuter frågans epicentrum till att enbart handla om medlen för hur det ska gå till. När på det sättet ifrågasättandet av själva fundamentet utdefinieras är det i sig en uppfordrande utmaning att inte acceptera dagordningen. Därför är vi glada att kunna publicera Maria Sundvalls essäistiskt funderande artikel som borrar mer på djupet i frågan.

En annan strävan som ligger oss varmt om hjärtat är att bidra till motståndets egen ”berättelse”. Att radikala folkliga rörelser skriver sin egen historia – även när den handlar om nederlag som i frågan om kärnkraftsomröstningen – är nog en av de pusselbitar vi behöver för att sträva vidare i kampen bort från det system där vinsten är norm. En annan är visioner, ja rent av utopier, om hur ett annat samhälle kan se ut. I detta nummer fick vi med bägge delar.

I kommande tar vi bland annat upp brott, straff och socialisters syn på chefer. Och så återkommer vi till diskussionen från morgonfikat.

/Hälsningar redaktionen

INNEHÅLL:

"Revorna i väven" - om vinstdriven vård och vårt behov av berättelser. Av Maria Sundvall

Tjugofem år sedan kärnkraftsomröstningen:
"Hur gick det sedan?" Av Björn Rönnblad & Per-Olof Larsson
"Rörelsen som ströps". Omläsning av boken "Det förlorade försprånget

"Det stora spelet" - drivkrafterna bakom andra världskriget. Av Ernest Mandel

Bokrecensioner:

Åsa Linderborg läser "Fantasin till makten" - utopiska idéer i västerlandet under femhundra år, av Ronny Ambjörnsson

Cecilia Verdinelli-Peralta läser "Klassamhällets kollektiva medvetande" av Stefan Svallfors

Paula Mulinari läser "Varken hora eller kuvad" av Fadela Amara

Christer Norlin läser "The imagined versus the real other" av Aje CarlbomPublicerad: 2005-03-16

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer