Röda rummet: Dolda motiv

Detta nummer av Röda rummet lägger speciell tonvikt på att försöka se det som sker i vad som synes ske. Se verkligheten bakom företagsvärldens nymornade intresse för socialt och miljömässigt ansvar. Lyssna till de dolda implikationerna i debatten om slöjan. Avslöja den politiska teater i vilken ockupanter förvandlas till offer.

Insikten om existensen av en, förhärskande samhällsideologi - ett, i den marxistiska betydelsen av begreppet, system av falskt medvetande som reproduceras i medborgarnas föreställningsvärd - är en insikt som man inte en gång för alla kan tillägna sig och sedan använda sig av (tänk om det vore så lätt!).

För ideologins slöja är inte enkel och avklädbar utan ett oupphörligen skiftande sken. Dimridåerna måste ständigt skingras över olika områden i samhällslivet, genom en intellektuell process som också innefattar moment av självgranskning. Som Samuel Edquist skriver i sin artikel apropå nationalistisk yra: \\\\\\\"I stället krävs mer reflektion kring vilka subtila ideologiska processer som skapar och omskapar de nationella identiteterna. Vad är det som gjort att jag - trots att intellektet säger att jag nog inte borde - genuint hoppas att rika Sverige ska besegra fattiga Bulgarien i fotbolls-EM?\\\\\\\"
Även fortsättningsvis ser vi i Röda rummet-redaktionen som vår kanske viktigaste uppgift att gräva under det samhälleliga ytlagret, under de propagandabilder som den förhärskande samhällsideologin ständigt undfägnar oss med. I det sammanhanget föresätter vi oss att inte rygga inför frågeställningar som inte är comme-il-faut i det svenska offentliga samtalet. Vi har exempelvis funderat på teman som:
Behövs chefer?
Kan självmordsbombning försvaras?
Varför är statliga monopol bra?
Bör fängelserna rivas?

Ja, det är mycket som vi på vårt begränsade utrymme vill analysera och kommentera - en myriad av samhällets sjukdomar. Men först vill vi från redaktionen önska dig, kära läsare, en härlig sommar med detta nummer.

/Hälsningar redaktionen

Innehåll:

DRÖMMEN OM DET GODA FÖRETAGET - etik, kapitalism och återvändsrgränder. Av Jon Weman

DEN AVSLÖJANDE DEBATTEN - om slöjförbudets politiska implikationer. Av Reza Chitsaz

DRÖMMAR I DET BLÅ - om tron på den goda nationalismen. Av Samuel Edquist

OCKUPANTEN SOM OFFER - om Israel, motståndet och antisemitismen som vapen.
Av Michel Warschawski

I STORMENS ÖGA - om klimatförändringar och Kyotoprotokollet. Av Daniel Tanuro

ALKOHOL, KYRKA OCH FILM. Av Leo Trorskij. Ur arkivet från 1923

Replik i segregationsdebatten: VEMS \\\\\\\"FRIA\\\\\\\" INVANDRING KÄMPAR VI FÖR? Av Christer Norlin


Bokrecensioner:

I EN KLASS FÖR SIG/Fanny Ambjörnsson
Av Malin Rosenström

SOCIALISMENS LIV EFTER DÖDEN/Klas Gustavsson
Av Daniel Brandell

DEN GRÄNSLÖSA VÄLFÄRDSSTATEN/Antologi (red: Paula Blomqvist) Av Göran Dahlman
Publicerad: 2004-06-30

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer