Röda rummet 1 2004


Det är svårt att på rak arm komma på något mer missbrukat, slitet och förvrängt ord än ”demokrati”. Det används av nästan alla politiska och sociala grupper för alla möjliga och omöjliga syften. Men begreppet är trots det inte förbrukat. Det finns fortfarande all anledning för radikala rörelser att ta fajten om dess innehåll.

Lägger man till ”deltagande” framför detta misshandlade ord så öppnar sig en viktig diskussion för alla oss som vill en annan värld. Inte minst de erfarenheter som kommer från Porto Alegre i södra Brasilien , där metoder för en sådan deltagande demokrati experimenteras fram, är nödvändiga för socialister att analysera. Att det nu börjar ges ut böcker som värderar erfarenheterna är ett stimulerande tecken.

Denna nyligen påbörjade (återstartade om man ser det i den radikala arbetarrörelsens historiska perspektiv) diskussion har gett flera avtryck i detta nummer av Röda Rummet. Vad innebär till exempel Sydafrikas – i historiens ljus, löjligt korta – tid av demokratiskt samhällskick? Är det verkligen demokrati som införts där? Artikeln av Linn Hjort och Brian Ramadiro som skärskådar detta pekar inte minst på myriader av problem och begränsningar. Och den problematiserar hur frågan om demokrati är kopplad till de sociala klassernas kraftmättning – till den arbetande folkmajoritetens svåra strävan efter att nå makten för att frigöra sig från det styrande klassherraväldet. Kanske är det först då möjligheten till demokrati i ordets bokstavliga bemärkelse verkligen frigörs.

För socialister är denna fråga – hur en deltagande demokrati också ska kunna bli okuvlig och socialt omvälvande – avgörande, kanske långt bortom de ord vi använder; om vi så kallar det folklig demokrati, folkmakt, arbetarstyre, socialistisk demokrati eller något annat.

Demokratifrågan ställs ju inte bara som framtidsvision, utan som en uppgift här och nu i de rörelser som nästan alltid i första hand riktas mot konkreta försämringar av människors vardagsvillkor, men som mitt i vardagen mycket snart ställer allt vidare frågor. I dagens värld av sekundsnabba skärmklickningar på Nasdaq-börsen och med nyliberala WTO-reglers världsomspännande räckvidd är steget mellan värnandet av den lokala vårdcentralen och villkoren för världsekonomin egentligen inte så fjärran. Ganska snart inställer sig grubblet om hur det lilla hänger ihop med det stora - och om att en helt annan värld är av nöden.

Och den är också möjlig. Men hur? I vårt förra nummer föreslog Lars Henriksson i artikeln Att gripa tillfället att en möjlig ram för denna lika handfast praktiska som visionärt strategiska diskussion skulle kunna vara ”folkrörelsesamverkan” mellan pånyttffödda fackföreningar och radikala sociala rörelser. Den tråden vill Röda rummet mer än gärna hjälpa till att tvinna vidare på, vi välkomnar er som vill bidra till diskussionen. Några dagar innan denna tidning går i tryck är vi med och arrangerar ett offentligt möte i Göteborg just på temat ”En annan värld – men hur?”, där Lars Henriksson samtalar med Hans Abrahamsson, vars bok Det gyllene tillfället var utgångspunkt för Röda rummet-artikeln. Liknande samtal pågår och kommer att fortsätta, stimulerade inte minst av Word Social Forum-processen, med förhoppningsvis allt fler deltagare. De sociala forum som i maj hålls på flera ställen i landet blir viktiga tänka- tillsammans-tillfällen. Och förhoppningsvis uppstår allt fler samtal i vardagen, mitt i steget.
I rörelse.

/Hälsningar redaktionen

Innehåll:

EN LÅNG VÄG TILL INGENSTANS - tio års demokrati i Sydafrika. Av Brian Ramadiro och Linn Hjort.

GLOBALT BENSINSTOPP - om sinande oljekällor och världsekonomins framtid. Av Stig Eriksson.

SKALV SOM SLÅR SÖNDER - om höst, hemlöshet och historiens epicentrum. AV Håkan Blomqvist.

DEBATT:

replik om imperialismen: PÅ KLASSIKERNAS SKULDROR. Av Ulf Karlström.

ny debattör i segregationsdebatten: VILKET MAKTPERSPEKTIV? Av Babak Rahimi.

RECENSIONER:

"Deltagande demokrati"/America Vera-Zavala. Av Rolf Bergkvist.

"Reclaim the state -experiments in popular democracy"/Hilary Wainwright. Av Cecilia Verdinelli-
Peralta.

"Orätt"/Erik Wijk och "Laglöst land"/Janne Flyghed & Magnus Hörnqvist. Av David Munck

Publicerad: 2004-04-04

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK



Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer