Vägen till Balkan då?

ur Pravo na rec/Rätt att orda nr 16, januari 2004


Museet Vandalorum ska ligga i korsningen av E4 och väg 27 i Värnamo i Småland. Idén till museet kommer från Sven Lundh tillsammans med Pontus Hultén och Anna-Lena Wibom. Anläggningens arkitekt, italienaren Renzo Piano, säger: "Korsningens fyra vägar leder till Köpenhamn i söder, Oslo i väster, Stockholm i norr och Istanbul i öster". Intet ord om vägen till Balkan. Om det här projektet ska lyckas, måste alla få bli engagerade!

Jag finner att Pontus Hulténs och Marie-Louise von Plessens publikation "Den sanna historien om vandalerna" bidrar till en pånyttfödelse av vandalerna. Den här boken borde alla läsa. Den är ett mästerverk. Men som överallt så behöver också Pontus Hultén och Co samverka mera internationellt, för att få en mer nyanserad helhetsbild av vandalernas språk och kultur.

Var låg då Vendland, och vilka var venderna (vandalerna)? Vart har de svenska venderna och den vendiska kulturen tagit vägen? Vi vet att venderna (även kallade sorber eller lusizer), som är ett gammalt slaviskt folk och förfäder till serberna, stod i livlig beröring med de skandinaviska folken.

En del historieforskare menar att kimbrerna och teutonerna var kelter. Kelterna i sin tur torde ha starka släktband med venderna. Kimbrerna, teutonerna och vandalerna torde alla vara slaviska stammar. Bland annat Krim har fått sitt namn efter kimbrerna. Orden tysk, tydske, Deutsch, Dutch hör ihop med teutoner och (V)andalusien med vandaler.

Serberna beskylls av sina grannar för att vara särdeles "primitiva" (epitet som passar in på vandalerna). Att serberna (läs "vandalerna") framstått negativt i historien, beror till stor del på att de besegrat större makter och folkslag, som efteråt gjort allt vad de kunnat att förringa denna bedrift.

Ljubomir T. Devic,
fil. kand. i franska, engelska och ryska
ordförande i Kulturskaparklubben Bokhuset Devic
Publicerad: 2004-02-05

Köp Pravo na rec - Rätt att orda (Nedlagd)
Läs mer om Pravo na rec - Rätt att orda (Nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Pravo na rec – Rätt att orda (Nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDAAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer