Brand

HÄR


Tidningen Brand står åtalad för uppvigling. En artikel i förra årets första nummer uppmanar till misshandel och skadegörelse, hävdar Säpo och Justitiekanslern. Hela numret är satir och parodi, enligt Brandredaktionen.

Till internationella kvinnodagen den 8 mars förra året gjorde anarkisternas anrika tidskrift Brand ett nummer som i form och stil kopierar en traditionell tjejtidning, komplett med Vem är du?-test, Gör om mig-artikel och bruksanvisningen
Så blir din kravall lyckad – från A till Ö. Det var sistnämnda artikel som väckte Säkerhetspolisens intresse. I uppslagsordning förklaras här dels hur man kan använda ammoniak, gatsten och molotovcocktails för att kasta mot poliser och nazister, dels hur man bör vara klädd – högklackat går bra men zebrakavaj är hopplöst ute när man "kravallar".

Säpo anmälde och Justitiekanslern väckte åtal för tryckfrihetsbrottet uppvigling.
– Delar av artikeln kan säkert verka provocerande, men det faktum att det finns uppenbara skämt insprängda i texten och hela det sammanhang den står i visar att det här är avsett som satir och drift med tjejtidningar, inte som någon uppmaning till brott, säger Brands juridiska ombud Thomas Rothpfeffer. Och det blir om detta i grunden estetiska avgörande rättegången i Göteborgs tingsrätt såsmåningom – datum är inte utsatt – av allt att döma kommer att handla: vilken är den korrekta läsarten, satir eller bokstavlig bruksanvisning?

Justitiekansler Hans Regnér har sin uppfattning klar.
– I och med att han har valt att väcka åtal har han inte ansett det vara satir, säger Helen Svensson som handlagt ärendet hos JK. Säpo har flera gånger och under lång tid försökt komma åt Brand. Under 1980-talet fick de under en period JK:s tillstånd att läsa redaktionens post i ett försök att koppla tidningen till några attentat mot Shell-mackar och 1999 anmälde de ett nummer som handlade om hur kvinnor kan skydda sig mot våldtäktsmän. Uppvigling, menade Säpo, men den gången valde JK att inte gå till domstol.

Publicistklubbens ordförande Jan Guillou skrev i en krönika i den fackliga tidningen Journalisten i december förra året att polis och JK agerar politiskt och taktiskt när de anmäler respektive åtalar Brand-artikeln. Hade samma text publicerats i en ansedd och "anständig" tidning hade de knappast åtalat, skriver Guillou. I så fall hade nämligen Sveriges samlade journalistkår "hjälpts åt att medialt ångvälta dessa korkade ämbetsmän så att de vore tillplattade för överskådlig framtid". Alltså: inför lagen är vi inte lika. Vissa tidningar är lovligt byte, också i journalistkårens ögon. Uppvigling är ett brott, och tryckfrihetsbrott, som myndigheterna i seklets början flera gånger använde mot arbetarrörelsens företrädare. Sedan dess har åtalspunkten sällan utnyttjats, och aldrig i direkt politiska sammanhang, innan polis och säkerhetspolis av allt att döma återupptäckte lagrummet i slutet av 1990-talet. Och de har inte saknat framgång. I december 1999 dömdes miljöaktivisten Linus Brohult till ett års fängelse för en artikel om sabotage mot motorvägsbyggen i Socialekologisk aktions publikation Ekologisten.
Brottsrubriceringen var grov uppvigling. Linus Brohult har överklagat domen till hovrätten. Därmed står vi mycket snart inför två viktiga rättegångar – i Göteborgs tingsrätt respektive Svea hovrätt – om tryckfrihetens gränser i 2000-talets Sverige.

Tommy Bengtsson

Äldre artikel:
Brand på Publicistklubben


Publicerad: 2001-04-12

Köp Brand
Läs mer om Brand i katalogen
Fler artiklar knutna till Brand
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer