En helt annan värld

Kära läsare

I byn Thatipapthi i Indien lever femhundra kastlösa, eller daliter som de själva kallar sig. De har ingen rätt att bruka jorden som finns där de bor, trots att det är deras enda möjlighet att överleva. De tillhör, tillsammans med ytterligare 170 miljoner daliter i Indien, det väldiga bottenskiktet i kasthierarikin. De har ingen plats. Detta är en del av vår värld idag 2003.
På Västbanken i Palestina byggs just nu en mur, en apartheidmur. Bakom muren bor cirka två miljoner palestinier som nu ska stängas ute – stängas inne – i ett lika groteskt som väldigt fängelsesystem. De ska leva utan mark eller vatten, utan att kunna ta sig till skolor eller sjukhus. De har ingen plats. Detta är en del av vår värld idag 2003.
Att inte få plats och vara en del på samma villkor som andra är vad livet handlar om för bedrövande många människor – i smått som i stort . Finns det en plats för att vara ”avvikande” eller varför inte ”onormal”, eller kan eliten – allt oftare med ”vetenskaplig” legitimitet – sortera, stämpla och stänga ute?
Det är något av vad detta nummer av Röda rummet handlar om: att inte alla får en plats. Men också om själva motsatsen till det: om ett möjligt utrymme där alla får vara med. Nej, inte nåt gullegull där alla älskar alla (vem tror på sådant?) utan en möjlighet för alla att delta på samma villkor, med samma människovärde och lika stor makt. Det handlar om – jovisst – en helt annan värld än den vi lever i idag. Det handlar om det vi menar med socialism.
Allt fler människor börjar också fundera över hur något helt nytt ska kunna skapas. I januari kommer tiotusentals egentligen makt-lösa människor – representanter för fokliga rörelser världen över – att samlas i Bombay i Indien till den fjärde upplagan av World Social Forum. Det har då förberetts på ett antal lokala, regionala och kontinentala fora. En bärande grundtanke i denna spännande folkrörelseprocess är just att ”en annan värld är möjlig”
Det får inte bli ett tomt slagord (sådana finns förvisso också på dessa möten, och de hjälper ju ingen) utan de sociala forumen måste framför allt syfta till tvinna ihop rottrådar från vardagsverkligheten till något som hjälper processen vidare. Och många av dem som deltar har vardagen med sig dit i rent fysisk mening.
Den 16 oktober – på World Food Day – gick daliterna i byn Thatipapthi ut och började plöja den jord de förvägras – de ockuperade marken. De är en av åttio byar som nu deltar i en samordnad kampanj för att säkra rätten till jordbruksmark. I december startar daliternas nätverk en marsch genom Indien som kommer till Bombay den dag då världsforumet inleds. Där vill de knyta band med andra grupper och få världens stöd.
Det behövs en plats för alla: kastlösa, jordlösa, maktlösa och rastlösa. Hur ser vägen till en sådan ny, socialistisk, värld ut? Det måste vi tillsammans försöka komma fram till.

/Hälsningar Redaktionen

Innehåll:

VANTRIVSEL ELLER VANSINNE?
- om DAMP, sociobiologi och en krympande normalitet.
Av Eva Kärfve

ATT GRIPA TILLFÄLLET
- villken väg leder till samhällsomvandling?
Av Lars Henriksson

VENEZUELA - TÄRNINGEN ÄR KASTAD
Av Rolf Bergkvist

DET OHANTERLIGA KRIGSBYTET
-Irakockupationens svåra följdeffekter
Av Charles Post

Debatt:

replik om globaliseringsrörelsen:
-DET ÄR NU DETGÄLLER
Av Jens Ergon

Inlägg i planekonomidebatten:
-INGEN BEHÖVER BRY SIG OM FÄRGEN PÅ MIN CYKEL
Av Dick Forslund

Ny replik i segregationsdebatten:
-PRAKTISK INTEGRATION, INTE ABSTRAKTA BEGREPP
Av Agnes Callewaert och Stefan Öberg

Bokrecensioner:

Nina Gummerus recenserar "Karl Marx: texter i urval" med Sven-Eric Liedman och Björn Linell som redaktörer

Göran Dahlman recenserar två böcker om Chilekuppen 1973: "Den vita sparven" av Alex Fuentes och antologin "11 september- 30 år sedan statskuppen i Chile" med Francisco Contreras som redaktör


Publicerad: 2003-12-17

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer