Österlent nr 3 - 2003

Museichef Lena Alebo
Om namnbegrepp, turism
och ouppfostrade prepositioner ...

/ … / Men först ska vi kanske reda ut det där begreppet Österlen, en gång för alla.
De flesta har ju sin uppfattning om vilken väg gränsen skär eller längst med vilket gäre den kryper fram. Vilka socknar och byar ligger på rätt sida, vilka hus får säljas under rubriken Österlen? Och hur är det nu med Ystad? Och hur var det med den där historien om Osterman och Tufvesson och Piraten?
Den goda historien förtäljer att de båda herrarna Osterman och Tufvesson satt under päronträdet i JAM:s (Ostermans signatur) trädgård på Stora Norregatan i Simrishamn och drog upp gränserna för Österlen, säkert i samband med författandet av just denna broschyr.

Piratens öra nåddes av projektet och han ställde hastigt till med middag för de båda. Efter att ha trugat med mat och dryck i stor omfattning fick han dem att räkna Albo härad, där han ju själv bodde, till Österlen.

Nu är det förstås så att varken John Osterman eller Theodor Tufvesson hade någon beslutanderätt i frågan. De hade vare sig copyright eller upphovsmannarätt! Den hade folket! Och egentligen inte ens folket här i sydöstra Skåne utan snarare folket i Västskåne.

Hur kan nu detta komma sig, undrar ni kanske. Jag vill inte vara den som förstör en god historia. Men jag vill göra ett klargörande med hjälp av Göran Hallberg från Dialekt- och ortsnamnarkivet i Lund. Österlen betyder ÖSTERUT och österut har inga gränser. Det är ju därför det är så svårt med gränsdragningen. Och det är därför man kan välja sin egen förklaring, sitt eget Österlen.

Länge förfäktades meningen att Österlen betydde österleden – alltså leden, vägen österut. Men detta säger Göran Hallberg är otänkbart eftersom ordet "led" i sydostskånskan betyder "grind" och inte "väg".

Och som ni nu börjar ana – var det inte vi som bodde här utan de som bodde där – västerut – som använde uttrycket när de skulle åka hit. Det beror alltså helt på var man befinner sig när man använder ordet Österlen.
Naturligtvis finns det också ett västerlen och ett söderlen. / … /Publicerad: 2003-10-08

Köp Österlent
Läs mer om Österlent i katalogen
Fler artiklar knutna till Österlent
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer