Röda Rummet nr 2 2003

Kära läsare

Det är en lite märklig tid just nu. Vad hände egentligen? För bara ett par månader sedan tågade miljontals människor på gatorna i protest mot kriget. Som mest en bra bit över tio miljoner i världen samtidigt. Någon kallade det ”den nya supermakten” - folkets makt - stark nog att skaka varje politisk ledare. Nu är det åter ganska tyst på gatorna
Demonstrationerna, de största sedan Vietnamrörelsen, lyckades inte stoppa Bush och Blairs mordiska anfall. Kriget genomfördes. Nu är det ”över”. Men vad hände med proteströrelsen? Dog den? Är den, vid sidan om alla lemlästade irakier, också ett av krigets otaliga offer? Eller är den bara skadad? Hur svårt?
Det finns inga färdiga svar på dessa frågor. Men ett första preliminärt svar är väl att ingen ännu vet. Antikrigsrörelsen led ett svårt nederlag, och har drabbats av skador. I värsta fall allvarliga och livshotade skador, kanske troligare en övergående förlamning, i bästa fall en snart lindrad hjärnskakning. Vilka följderna egentligen blivit kommer nog inte att visa sig förrän rörelsen behöver stå på benen inför nästa stora utmaning.
Något som dock inte lär dröja länge. För ingen må tvivla på att nya anfallskrig och interventioner kommer. Från mördarnas gene-ralstab i Washington har utgått lika hotfulla som tydliga deklarationer om ett ”krig utan slut”. Detta är den epok vi lever i.
Motståndet kommer därför bokstavligen att vara livsviktigt. Och ”nästa gång”, som ju egentligen är hela tiden, måste det bli än starkare. För ett andra svar på frågan om vad som hände med rörelsen är kanske att förstå vad den egentligen var. Eller rättare sagt inte var. Den var nog, trots allt, ingen ”ny supermakt”. En sådan hade inte kunnat upplösas så snabbt. Sannare är väl att den nya makten, folkets makt, bara precis hade börjat konstituera sig. Rörelsen saknade – och saknar fortfarande till stor del - de miljontals trådar till arbetande människors vardagsliv och strävan efter drägliga levnadsvillkor som skulle kunna göra den verkligt okuvlig. En klassmässig förankring.
Frön till sådana rottrådar har dock såtts i stort antal. Som till exempel ”Labor against war”, den breda fackliga samordning i USA, som precis hade börjat få verkligt fäste och spridning när Irakanfallet kom. Kanske kan den växa till och stärkas på allvar framöver när krigsbudgeten ska betalas… Eller European Social Forum, det forum för radikala folkrörelser där beslutet om global samordning av antikrigsdemonstrationerna den 15:e februari togs förra hösten. Nu planeras ett nytt sådant forum, som en av flera grenar på den globala rättviserörelsen som samlas på World Social Forum igen nästa år. Där tas frågorna upp igen.
Och de pockar på svar; hur ska rörelsen stärkas och byggas? Hur kämpa för en annan värld i en epok av ”krig utan slut”? Hur hänger krigen ihop med globaliseringen?
I detta nummer vill vi ge vårt bidrag till letandet efter svaren på dessa frågor. De två artiklar om den imperialistiska världsordningen som vi presenterar är dessutom en uppföljning av de två senaste numrens artiklar på samma tema. Andreas Malm lyfter i sin artikel fram kritiska invändningar mot Claudio Katz´ analys i förra numret, och ger andra infallsvinklar. Och det är precis så vi vill vi att Röda rummet ska fungera. Som en tankesmedja för att tänka nytt, debattera, lära mer och komma igen. Vi tror att det är ett bra sätt att utnyttja den ”efterkrigstid” vi just nu är inne i; för eftertanke och analys inför kommande strider.

Hälsningar Redaktionen


INNEHÅLL:

Våldets världsmakt- vart går USA efter Irak?
Intervju med Noam Chomsky

Vägen till världshegemoni – imperialismens logik i globaliseringens tidevarv
Andreas Malm

Utan land ingen verklig frihet - kampen för jord och människovärde i Sydafrika.
Mercia Andrews

Debatt:

Ska ”vi” integrera ”dom”? – Replik i segregationsdebatten
Agnes Callewaert och Stefan Öberg

- Socialism utan utopi är död matematik – Replik om plan eller marknad
Jörgen Hassler

Replikskifte om invandringens kostnader
Lars Jansson vs Sten Ljunggren

Recensioner: Böcker om rörelser nu och då

Svallvågorna från 1968 rullar än
Göte Kildén

Globaliseringsrörelsens problematiska självbild
Tord Björk

http://www.rodarummet.org

rodarummet@hotmail.com

Publicerad: 2003-06-27

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer