Artikel 14 nr 1/03

Nr 1/03 av asylkommittéernas tidning Artikel 14 handlar om FLYKTINGRÖRELSEN I SVERIGE

Läs om UNGDOMARNA
De fick FARR:s ungdomsstipendium för 2002 - ungdomarna som försökte stoppa en avvisning i Hagfors. En kampanj av många liknande.
Artikel 14 har klippt lokaltidningarna och läst om hur klasskamrater, grannar och kommunpolitiker protesterar mot inhumana avvisningar i hela Sverige.

Läs om VETERANERNA
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, fyller femton år. Det började med en tysk spelman i Dalarna. Artikel 14 intervjuar Michael Williams och Anita Dorazio, veteraner i flyktingrörelsen - och går på julfest i Alsike kloster.

Läs om ELDSJÄLARNA
Varför håller man på och hur orkar man?
Artikel 14 träffar medmänniskorna i asylgrupper, i kyrkan, på advokatkontoret...

Läs om KAMPEN SOM FORTSÄTTER
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd har publicerat en exempelsamling om svensk praxis för humanitära skäl i asylärenden. Om barnen som inte blir hörda, tiden som inte räknas och skäl som inte är skäl nog.

Publicerad: 2003-04-06

Köp Artikel 14
Läs mer om Artikel 14 i katalogen
Fler artiklar knutna till Artikel 14
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer