Röda Rummet nr 1 2003

Kära läsare

Den här gången är det inte lätt. Imperialism. Rasism. Sexism. Tre tunga ämnesområden. Både begreppen i sig och de olika synsätt som ligger bakom dem är snåriga att bena ut. Men kanske är det just därför vi nu ger oss på dem. Vi gör det för att det är helt avgörande att socialister kan förstå dessa svåra frågor för att det så småningom ska kunna bli möjligt att göra slut på allt det som förtrycker oss som människor. Imperialism, rasism och sexism.
På alla dessa tre områden är ju de värsta konsekvenserna uppenbara. Ta imperialismen: Detta tidskriftsnummer görs i en tid när världen befinner sig på randen av den värsta militärattacken sedan andra världskriget. George Bush och hans världsterrorister har detaljplanerat ett folkmord på ett fattigt folk - där kanske även kärnvapen kommer att användas - för att få strategisk kontroll över lönsamma råvaror. Eller ta rasismen: att människor idag blir söndersparkade till döds på grund av sin ”annorlunda” hudpigmentering och sitt ursprung. Eller sexismen: Lukas Moodyssons succéfilm ”Lilja forever” är en bedövande imblick i en handel där fattiga unga tjejer säljs till rika män som billiga förbrukningsvaror att slita, förnedra och slänga. En sanslös slavhandel i vår tid.
Så såväl imperialism, rasism och sexism innebär i förlängningen mord, underkastelse och brutal exploatering. Men de innebär också mycket mer, både i smått och stort - och inte sällan i mer subtila mekanismer. I smått möter vi väl nästan dagligen multiföretagens inmutning av våra liv och våra pengar, vardagsrasistiska grannars tjat eller fördumsfulla killkompisars förolämpningar . Imperialism, rasism och sexism. Och sedan ställs också de större frågorna. Imperialismen; hur ser den egentligen ut idag som globalt system? Rasismen; vilken rörelse kan egentligen motverka den segregation den leder till? Sexismen; vilka allianser är bäst för att bekämpa kvinnors underordning? Vi presenterar i detta nummer artiklar som belyser de perspektiven.
En förödande effekt som alla dessa tre förtrycksstrukturer har gemensamt är att de genom att söndra och splittra – det vill säga lämna oss att bekriga varandra av korkade anledningar - förlamar den enda kraft som skulle kunna göra en mänsklig framtid möjlig: en klassförankrad sammanhållning mellan undertryckta som överbryggar nationella, etniska och könsmässiga barriärer. Vi hoppas att artiklarna bidrar till en fortsatt och fördjupad diskussion om hur vi gemensamt kan bana oss vidare till framkomliga handlingsvägar. Hur ska de splittrande hindren för en verkligt upprorisk och samlad folkrörelse undanröjas?
Så välkomna, kära läsare, att gräva ner er i spalterna. Röda rummet väjer inte för de svåra frågorna.

Hälsningar redaktionen


Innehållsförteckning:

Världsherravälde i vår tid – USA-hegemoni, ”imperium”eller imperialistisk rivalitet?
Den svenska krutdurken – om invandrare, segregation och en möjlig klassammanhållning
Falsk matematik– räknesätt för främlingsfientliga
Ensam tjej i klassen – om könsmakt, kapitalism och patriarkatets rötter
Debattreplik: Plan och marknad?
Recensioner: Böcker om rasism och integration


http://www.rodarummet.org

rodarummet@hotmail.com

Publicerad: 2003-02-20

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer