Art Bin nr 23

MEDICINSKA BILDER OCH FORSKNINGENS OBEROENDE

Efter en lång tids uppehåll har äntligen ett nytt nummer av The Art Bin utkommit!

Det är ett nummer om vissa hälso- och forskningsfrågor. Hur kan det komma sig, undrar säkert många - det är ju en kulturtidskrift?

Sedan 1993 är jag själv kroniskt sjuk i fibromyalgi, med kronisk trötthet och ständig muskelvärk m.m. I mitt fall är detta troligen en följd av amalgamförgiftning.

Om jag inte vetat det tidigare så har sannerligen min egen belägenhet, tillsammans med utvecklingen i samhället i stort, med ständiga miljö- och hälsolarm, fått mig att inse att detta torde vara en av de viktigaste frågor som finns att debattera i dag. Jag har en tidskrift till förfogande. Alltså gör jag ett nummer om detta.

Jag har tidigare (i Dagens Forskning) skrivit en del om tobaksindustrins hemliga infiltration av forskningen kring rökning och detta tema har jag nu utvidgat i en lång artikel som heter "Konsensus och kanariefåglar: Om den medicinska forskningen och dess lojaliteter". Här finns en del fakta som nog inte varit särskilt kända tidigare, om t.ex. svenska tobaksforskares hemliga förbindelser med tobaksindustrin.

Numret har tyvärr låtit vänta på sig. Det har tagit mig ungefär två och ett halvt år att sammanställa. Hade jag varit frisk hade det gått på ungefär fyra-fem månader. Men hade jag varit frisk, hade jag å andra sidan inte kommit på idén.

Karl-Erik Tallmo
redaktörDet nya numret innehåller:
=========================

** BILDER UR MEDICINENS HISTORIA.
Några nedslag i den illustrerade medicinens historia. 27 bilder som bl.a. visar hur människan kartlagt anatomin.

** NÄR LIVET TOG EN ANNAN VÄG: EN SJUKDOMSHISTORIA.
Art Bins redaktör berättar om hur han för nio år sedan drabbades av amalgamförgiftning och fibromyalgi.

** KONSENSUS OCH KANARIEFÅGLAR: OM DEN MEDICINSKA FORSKNINGEN OCH DESS LOJALITETER.
Denna långa artikel, också den av Art Bins red. K-E Tallmo, är en fristående fortsättning på "När livet tog en annan väg" och handlar om hur många läkare väljer att betrakta sjukdomar de inte förstår som psykosomatiska, hur forskningen kring risker med t.ex. tobak, giftiga kemikalier, amalgam eller mobiltelefoner manipuleras, angrips eller förtigs, ofta av forskare som i hemlighet arbetar som konsulter åt just den industri som har direkt nytta av ett visst forskningsresultat.

** HUNDRAFEMTIO ÅRS MISSBRUK AV KVICKSILVER OCH AMALGAM - OCH ÄN HAR VI INTE LÄRT LÄXAN.
Avdunstningen av kvicksilver från amalgam påvisades redan 1882. Nivåerna som mäts i utandningsluft eller direkt i munnen efter avskavning genom tuggning kan hos många personer överskrida industrins gränsvärden. Artikel av amalgamforskaren, docent Mats Hanson.

** GAPA STORT - ERFARENHETER I AMALGAMETS SKUGGA.
Ett kapitel ur boken "Gapa Stort" av Ulla Hilding & Mauritz Sahlin.

** KROPPSMEDICINEN MISSBRUKAR PSYKIATRIN - OCH GLÖMMER ORSAKSFORSKNINGEN.
"När kroppsläkarna inte tycker sig kunna se någon förklaring till en sjukdomsbild betyder det inte på minsta vis att orsakerna måste vara psykiska", skriver psykiatern Per Dalén.

** FLUORET INOM TANDVÅRDEN ÄR ETT CELLGIFT.
Motståndarna till fluor menar att fluoret är ett gift, som t.o.m. orsakar nervskador. I dag är fluorsköljningen i skolorna på väg tillbaka. Vad ska man tro - är fluor nyttigt eller farligt? Artikel av zoofysiologen Jan Sällström.

** IT-REVOLUTIONENS OSYNLIGA SKUGGA.
Artikel av journalisten Gunnar Lindstedt, där han beskriver hur han påverkas av sin elöverkänslighet.

Dessutom dokument och äldre källtexter, en föreläsning av Charcot, en tandläkarannons från 1736, amalgamforskares artiklar från 1880-talet m.m.

The Art Bin finns på http://www.art-bin.com/aashome.html
red. kan kontaktas på tallmo@nisus.se

-------------------------------------

Publicerad: 2003-01-30


Läs mer om Art Bin (nedlagd) i katalogen
Fler artiklar knutna till Art Bin (nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori ODÖDINGAR
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDA


Annons:

Senaste nummer:

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

Äldre resuméer